Bezpečnostní programy letišť

Na níže uvedeném odkazu naleznete vzory dokumentů pro schválení nového bezpečnostního programu letiště. Dostupnými dokumenty jsou vzor bezpečnostního programu, formulář pro žádost o schválení a dokument alternativního řešení (výjimka). Proces a dokumenty byly vytvořeny ve spolupráci s ÚCL. Jedná se o doporučení, které pokrývá alternativní způsoby řešení situace ohledně ochrany letišť před protiprávním i činy.

Bezpečnostní program by měl reflektovat skutečnou situaci na letišti a měl by sloužit jako dokument, podle kterého se v této oblasti skutečně postupuje. Vzor slouží spíše tedy jako návod jak finální bezpečnostní program letiště sestavit.

Termín pro zahájení řízení o schválení bezpečnostního programu je 31. 1. 2016. Bezpečnostní program nemusí být v tomto termínu ještě schválen, musí být však podán na ÚCL. Tomu samozřejmě musí předcházet žádost o schválení výjimky.

Postup implementace nového bezpečnostního programu by měl být následující:

  1. Je potřeba požádat ÚCL o výjimku z nařízení 774/2008. Tato žádost zcela postačuje volnou formou a musí obsahovat jednotlivé body bezpečnostního programu, kterých se bude výjimka týkat. Použijte dokument 05-Alternativy_BP_LKXX_VZOR.doc.
  2. Zpracujte bezpečnostní program dle přiloženého vzoru. Dokument 04_BP_LKXX_VZOR.doc.
  3. Vyplňte formulář s žádostí o schválení nového bezpečnostního programu. Dokument CAA-F-SLS-060-0-2015_Žádost o schválení BP.dotx.
  4. Všechny dokumenty zašlete společně k zahájení řízení. Pokud bude bezpečnostní program dle uvedeného vzoru, měl by být schválen řádově ve dnech. Žádost o výjimku a BP není třeba zasílat odděleně, resp. čekat nejprve na schválení výjimky.

Dokumenty jsou ke stažení zde nebo dostupné v repozitáři.