Seminář ŘLP ČR, s.p. pro zástupce všeobecného letectví 2016

Seminář pro zástupce všeobecného letectví 2016 pořádaný ŘLP ČR, s.p. v IATCC Jeneč.

Termín konání 6.2.2016

Seminář 2016 bude organizován stejnou formou jako předchozí ročníky. Zároveň zůstává v platnosti, že z důvodu omezené kapacity konferenčního sálu IATCC Praha v Jenči je stanoveni maximální počet zástupců pro jednotlivé skupiny následovně:

  • 60 míst AeČR
  • 30 míst LAA
  • 15 míst FTO

Požadavek účasti na semináři prosím zasílejte emailem na adresu akrce@seznam.cz. Registrace musí obsahovat: jméno, příjmení, název organizace, datum narození, číslo OP a případně RZ automobilu pro vjezd do areálu. Požadavky zasílejte nejpozději do 29.1.2016.

Dokument s pozvánkou ke stažení.