Kalendář sportovních akcí 2016

AeČR žádá všechny členské organizace o předložení termínů významných akcí k uveřejnění do kalendáře akcí 2016. Kalendář je určen pro všechny významné události členských organizací, národní soutěže, mezinárodní soutěže s účastí našich reprezentantů, letecké dny, dny oteřených dveří, slety, letecky orientovaná setkání apod.

Kalendář je uveden na webu www.aecr.cz/kalendar v kompaktním zobrazení, případně lze kalendář procházet výběrem položky Akce v hlavní nabídce webu.

Kalendář je aktualizován průběžně, ale pro výchozí stav zašlete prosím termíny významných akcí do středy 6.1.2016, tak aby jej mohl Výbor AeČR na svém jednání 11.1.2016 schválit jako oficiální.

Termíny akcí prosím zasílejte volnou formou na adresu sec@aecr.cz, do předmětu uveďte slovo KALENDÁŘ.

Ke každé akci je nutné uvést následující informace:

  • oficiální název
  • datum konání (od-do), případně čas začátku a konce
  • místo konání
  • země konání, pokud se jedná o mezinárodní akci
  • stručný popis akce
  • dokument upravující podmíky účasti na akci – propozice (pokud existují, nebo jsou relevantní k charakteru akce)
  • logo akce (pokud existuje) použitelné je samozřejmě i logo pořádající organizace (aeroklubu, paraklubu apod.)
  • odkaz na web akce (pokud existuje), případně odkaz na web pořádající organizace
  • souřadnice místa, kde se akce koná (pokud je to relevantní k charakteru akce)

Požadované doplňkové informace (např. logo, propozice apod.) lze doplnit i dodatečně.