Bezpečnostní Programy Letišť – Aktualizace

Připomínka povinnosti podání a schválení nového Bezpečnostního programu letiště. Termín pro zahájení řízení o schválení bezpečnostního programu je 31. 1. 2016. Bezpečnostní program nemusí být v tomto termínu ještě schválen, musí být však podán na ÚCL. Reálně hrozí pozastavení oprávnění provozvat letiště, pokud provozovatel nepředloží BP do stanoveného termínu!

ÚCL spolu s BP požaduje také Letištní pohotovostní plán. Ve spolupráci s KKPL byl připraven vzor, který je dostupný spolu se vzorem BP a vzorem Žádosti o výjimku.

K původnímu vzoru BP měl ÚCL jednu výhradu.
Konkrétně se jedná o následující:
VI. Pohotovostní plánování
1. Organizační struktura a postupy pro řešení mimořádných událostí
Provozovatel je povinen zajistit, že veškeré jím zjištěné protiprávní činy a mimořádné situace, které mají vliv na bezpečnost civilního letectví, budou neprodleně ohlášeny Policii a Úřadu pro civilní letectví. Viz Letištní pohotovostní plán letiště.

Změna je již zapracována v nové verzi vzoru.

Bezpečnostní program by měl reflektovat skutečnou situaci na letišti a měl by sloužit jako dokument, podle kterého se v této oblasti skutečně postupuje. Vzor slouží spíše tedy jako návod jak finální bezpečnostní program letiště sestavit.

Postup implementace nového bezpečnostního programu by měl být následující:

  1. Je potřeba požádat ÚCL o výjimku z nařízení 774/2008. Tato žádost zcela postačuje volnou formou a musí obsahovat jednotlivé body bezpečnostního programu, kterých se bude výjimka týkat. Použijte dokument 05-Alternativy_BP_LKXX_VZOR.doc.
  2. Zpracujte bezpečnostní program dle přiloženého vzoru. Dokument 04_BP_LKXX_VZOR.doc.
  3. Vyplňte formulář s žádostí o schválení nového bezpečnostního programu. Dokument CAA-F-SLS-060-0-2015_Žádost o schválení BP.dotx.
  4. Všechny dokumenty zašlete společně k zahájení řízení. Pokud bude bezpečnostní program dle uvedeného vzoru, měl by být schválen řádově ve dnech. Žádost o výjimku a BP není třeba zasílat odděleně, resp. čekat nejprve na schválení výjimky.