Evidence členské základny AeČR 2016

Systém pro evidenci členské základny AeČR je dostupný na webové adrese

evidence.aecr.cz

Na následujícím odkazu naleznete příručku k používání systému.
Příručka k systému evidence

Systém evidence plně nahrazuje předchozí způsob zasílání ročních hlášení a přihlašování nových členů. Cílem je celou agendu zjednodušit a díky elektronizaci provázat s dalšími službami jako například:

 • adresář členských organizací a jejich členů,
 • mailing informací jednotlivým členům a skupinám dle odborností a sportovního zaměření,
 • podávání hlášení plachtařských výkonů,
 • historický přehled sportovních výkonů, soutěžních výsledků a rekordů jednotlivých členů,
 • statistické přehledy členské základny,
 • zjednodušení vystavování FAI licencí,
 • přístup k neveřejným dokumentům AeČR,
 • propojení s CPS – kontrola platnosti členství,
 • a další plánovaná funkčnost.

V současné chvíli je plně funkční služba vedení členské základny. V následujících dnech potom předpokládáme spuštění adresářové služby, mailingu a autentizace přístupu k neveřejným dokumentům. Další služby budou implementovány postupně později.
Evidence členské základny bude tedy prováděna výhradně elektronicky. Rozhodnutím Výboru AeČR je termín pro podání ročního přehledu a úhrady příspěvků za rok 2016 stanoven na

29.2.2016
Systém byl intenzivně testován, ale chyby se samozřejmě mohou objevit. Žádám vás tímto o spolupráci a trpělivost. Uvítám jakékoliv nápady na zjednodušení a zkvalitnění uživatelského prostředí.
Přístup do administrace jednotlivých členských organizací je v tuto chvíli nastaven na základě informací z předchozí evidence. V několika případech nedisponuji emailovými adresami jednotlivých odpovědných osob za členské organizace a některé informace mohou být zastaralé.
Administrovat členskou organizaci může i více osob. Žádám statutární zástupce ČO, aby se nejprve zkusili do systému přihlásit svým emailem. Postup pro první přihlášení je uveden v Příručce. V případě, že nebudete schopni se přihlásit nebo požadujete umožnit dalším osobám přístup do administrace, napište prosím jméno, příjmení, datum narození a emailovou adresu.
V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat telefonicky. Pro veškerou emailovou komunikaci ve věci evidence členů prosím používejte adresu:
evidence@aecr.cz

Souhrn pokynů pro vedení evidence

 • Členský příspěvek AeČR se skládá z částky Kč 4.000,- + částky, získané součtem členských příspěvků jednotlivých členů ČO.
 • Členský příspěvek pro rok 2016 činí 300 Kč za létajícího člena, 50 Kč za nelétajícího člena a 150 Kč za člena mladšího 18 let.
 • Evidenci proveďte dle příručky k elektronickému systému evidence členské základny.
 • Členské příspěvky zašlete laskavě ve stanoveném termínu na účet Aeroklubu ČR č. 478496463/0300 pod variabilním symbolem Vaší členské organizace. Ten musí být sedmimístný a tvoří se takto – 16XXX01, kde XXX je číslo členské organizace.
 • Termín pro zaslání přehledu evidence a úhradu členských příspěvků je 29.2.2016.