Konkurz na využití kluzáku DuoDiscus

Plachtařská komise aka OSKBL AeČR vyhlašuje konkurs na využití kluzáku Duo Discus xT OK-2345 na období 20.března až 26. listopadu 2016. Požadavky na využití kluzáku zasílejte:

– do 14.2.2016 e-mailem na adresu komise: pk@aecr.cz
– (do 7.2.2016 v případě neuspokojených žadatelů z roku 2015)

Žádosti musí obsahovat:
• požadovaný termín využití kluzáku (maximálně 14 kalendářních dnů)
• plán využití kluzáku
• seznam potenciálních pilotů, kteří budou kluzák využívat
• seznam juniorů, kteří budou kluzák využívat
• pořadové číslo (priorita) požadavku v případě více požadavků stejného žadatele

Přijetí požadavku bude ze strany OSKBL potvrzeno e-mailem, případně bude žadatel vyzván k doplnění chybějících údajů. Pokud neobdržíte odpověď, kontaktujte OSKBL.

Po termínu uzávěrky budou požadavky zpracovány dle Pravidel a potvrzeny termíny přidělení jednotlivým žadatelům.

Aktuální verze Pravidel (dostupný zde) a úvodní Kalendář (dostupný zde), obsahující jedinou akci schválenou OSKBL pro tento rok (soustředění PPJ 2016) – na tento termín nelze dávat požadavky. Kalendář bude průběžně aktualizován dle doručených požadavků. Je možno dávat požadavky i na již poptávané termíny, konflikty budou řešeny dle Pravidel. V kalendáři je dále uveden seznam neuspokojených žadatelů v roce 2015, dle Pravidel budou tito žadatelé mít přednost před ostatními v případě konfliktu požadavků pro rok 2016, pokud svůj požadavek zašlou do 7.2.2016. Jedná se o tyto žadatele:

AK Kroměříž
AK Křižanov
AK Hronov
AK Mladá Boleslav
AK Frýdlant

Komise žádá žadatele/nájemce, aby se před podáním žádosti seznámili se zněním Pravidel, aby nedocházelo k nedorozuměním ohledně podmínek konkurzu případně pronájmu.