Informace k dopisu ÚCL a výzva k zaslání BP

ÚCL začalo rozesílat provozovatelům letišť dopis Informace ke stanoveným základním opatřením + výzva k zaslání aktualizovaného bezpečnostního programu. Jedná se o dokument s Rozhodnutím – Základním opatřením ohledně nezbytného zajištění dostatečné úrovně ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

K Rozhodnutí je připojen průvodní dopis, který bohužel příliš doplňujícího vysvětlení nepřináší.

Dotazem na ÚCL jsem získal následující vysvětlení situace:
V případě tohoto dokumentu – Rozhodnutí není třeba nic dalšího konat. Jedná se pouze o povinnost úřadu informovat jednotlivé provozovatele o nových základních opatřeních ve věci bezpečnosti letišť.

ÚCL se omlouvá za nejasné vysvětlení v průvodním dopise, zejména proto, že termín podání Bezpečnostních programů již vypršel a všichni provozovatelé (dotčené členské organizace AeČR) svou povinnost splnili.