Aktivita AČR – 27. a 28.4.2016

Aktivita AČR ve dnech 27., a 28.04.2016

Cvičení bude probíhat 27.04. od 0800 do 1300 UTC v prostoru SULIKOV a KRENOV (popis prostoru níže),
dále pak v prostoru LKTRA53 a LKTRA59, vertikální hranice 5000ft AMSL-FL245.

Popis prostorů:
SULIKOV PSN N493248,00E0162930,00 (Sulíkov), r-7nm, GND – 1000ft AGL KRENOV horizontální hranice prostoru shodná s LKTRA59, vertikální hranice 1000ft AGL – 5000ft AMSL.

Cvičení bude probíhat 28.04. od 0800 do 1300 UTC v prostoru SVITAVKA, KRENOV a BUKOVA (popis prostoru níže), dále pak v prostoru LKTRA53 a LKTRA59, vertikální hranice 5000ft AMSL-FL245.

Popis prostorů:
SVITAVKA PSN N493006,00E0163548,00 (SVITÁVKA), r-6nm, GND – 1000ft AGL KRENOV horizontální hranice prostoru shodná s LKTRA59, vertikální hranice 1000ft AGL – 5000ft AMSL
BUKOVA horizontální hranice prostoru shodná s LKTRA53, vertikální hranice 1000ft AGL – 5000ft AMSL.

Prostor SULIKOV, KRENOV, SVITAVKA a BUKOVA budou puklikovány formou NOTAM jako dočasně omezený prostor.

Nákres situace SULIKOV ke stažení

Nákres situace SVITAVKA ke stažení