Aktivita AČR ve dnech 25.,26.,27.,30.05. a 01.06.2016 – DOMASOV

Prostory budou publikovány v AUP a ráno daný den budou provedeny dohovory mezi AeČR a AČR o možnosti aktivace těchto prostorů. AČR respektuje dohodu o plachtařských soutěží 2016.

Aktivitou AČR ve dnech 25.,26.,27.,30.05. a 01.06.2016.

Cvičení bude probíhat 25.05.2016 od 1300 do 1500 UTC
26.05.2016 od 1200 do 1400 UTC
27.05.2016 od 0800 do 1030 UTC
30.05.2016 od 1000 do 1400 UTC
01.06.2016 od 0930 do 1300 UTC

v prostoru Domasov (popis prostoru níže), dále pak v prostorech LKTSA 20 a 24
(vertikální hranice 300ft AGL – 1000ft AGL) a v prostoru LKTSA3 (vertikální hranice GND-FL245).

DOMASOV
Horizontální hranice: 49443188N017263572E (DOMASOV NAD BYSTRICI) –
49355888N017235072E (MRSKLESY) – 49435606N017181060E (STERNBERK) –
49443188N017263572E (DOMASOV NAD BYSTRICI).

Vertikální hranice:1000ft AGL až FL095.

Prostor DOMASOV bude puklikován formou NOTAM jako dočasně omezený prostor.

Nákres DOMAŠOV