Nový přírůstek akrobatické techniky AeČR

OSK pro leteckou akrobacii v sobotu 16.4. uskutečnila prodej DG-1000S a současně nákup ASK21.

ASK21 má v tuto chvíli registrační značku PH-1307 a pochází z Holandského Noordwijku (Kennemer Zweefvlieg Club). Celkový nálet 4300 hodin a jeho stav odpovídá stáří. Po dvou až třech letech bude třeba nový lak a překryt kabiny stejně jako proběhla nedávná renovace u ASK21 OK-2121. Rok výroby letounu je 1990 a z celkové životnosti má odlétáno jen několik jednotek procent v akrobacii. Letadlo jsme převzali jako letuschopné a přezkoušeli jsme ho dvěma akro starty v úrovni Intermediate.

Po prohlídce zkušeným technikem, p. Talandou, byla konstatována potřeba drobných oprav a ladění. Ty by měli proběhnout v průběhu následujícího týdne. Dále bude ihned vyřízena zákonná a havarijní pojistka, tak aby se mohlo letadlo ihned zapojit do začínající akrobatické sezóny. Přeregistrace kluzáku na OK a další nezbytné administrativní úkony proběhnou ke konci roku.

DG-1000S bylo vyměněno za ASK21 + doplatek do dohodnuté ceny. Na základě odhadů ceny ASK21 a výše doplatku jsme se dostali na prodejní cenu 107tis. EUR za OK-0110, tedy téměř původně inzerovanou částku. K tomu je potřeba připočíst, že „výměna“ proběhla bez zásadního narušení dostupnosti techniky. Letadlo má také již radiostanici s dělením 8.33MHz, kterým DG vybaveno nebylo.

Tento přírůstek umožní optimalizaci nákladů na akro techniku, protože provoz DG se již pomalu stával za současných podmínek neudržitelný. Také se jednalo o křehký a značně drahý stroj, ne zcela vhodný pro intenzivní akrobatické „ohýbání“. Akrobatická komise se bude i v budoucnu orientovat na podporu, rozvoj a organizaci sportovní akrobacie. Podpora plachtařského sportu je záležitostí kolegů z OSK pro bezmotorové létání. Dlouhodobá strategie optimalizace a rozvoje technického zabezpečení tímto nákupem/prodejem nekončí a bude v nejbližší budoucnosti pokračovat rozšířením akro flotily s využitím právě získaných prostředků.