4. ročník dětského leteckého tábora – letiště Plasy

Dětský letecký tábor, který pořádá Aeroklub Plasy ve spolupráci s DDM Kamarád Třemošná se uskutečnil, jako již předchozí 3 roky, na letišti Plasy.

„Díky velmi vstřícnému postoji vedení aeroklubu Plasy jsme mohli tento rok uspořádat čtvrtý, po sobě jdoucí, ročník dětského tábora na letišti.  Každý rok máme k dispozici, v první polovině měsíce července, celou letištní budovu, letištní bazén a prostor pro kempování. Běžný letový aeroklubový provoz není nijak dotčen, piloti a parašutisté se nadále bez omezení věnují svému koníčku. Tábor je rozdělen na dva týdenní běhy a na letišti se vystřídá přes sto dětí. Vedení tábora a technické zázemí si zajišťuje DDM Kamarád se svými zaměstnanci a tak kuchyni obsluhuje paní ředitelka s vedoucí recepce a paní účetní. Vedoucí oddílů a hlavní táborový vedoucí jsou pedagogové z DDM Kamarád.

Nadstandardní přátelské vztahy mezi aeroklubem Plasy a DDM Kamarád nám dovolují vytvořit pro děti mimořádně zajímavý tábor, zaměřený na všeobecné letectví. Děti hrají dobrodružnou celotáborovou hru, jejíž dějová linie popisuje nějakou významnou leteckou událost a tím ještě umocňuje hlubší prožitek z pobytu na letišti za plného letového provozu. Spolupráce se členy aeroklubu je na tak vysoké úrovni, že piloti pro děti organizují pozorovací lety, které jim hradí ze svého osobního konta. Parašutisté učí děti balit padáky a připraví pro ně symbolický výsadkářský výcvik, zaměřený především na fyzickou přípravu. Na tábor jezdí děti ve věku od šesti do třinácti let. Jeden táborový běh je nastaven jako dobrodružný, adrenalinový, s vyššími nároky na fyzickou a psychickou kondici. Na ten jezdí převážně chlapci. Zde dominují taktické hry. Přesuny v noci se spaním v terénu bez přístřešku, pevný denní režim, počínající včasným budíčkem a rozcvičkou. V programu je zahrnut trénink sebeobrany, potápěčský přístrojový výcvik v uzavřeném vodním prostoru, pohyb v přírodě, stopování zvěře, práce s mapou a kompasem, slaňování, překonávání terénních překážek, stavba nouzového obydlí. Druhý běh je s mírnější zátěží, děti se učí spolupracovat v týmech při řešení úloh zaměřených na znalosti z historie a jsou vedeny k manuálním dovednostem a řemeslné zručnosti při stavbě modelů.

Vzájemná spolupráce DDM Kamarád Třemošná a aeroklubu Plasy není jen v období prázdnin, ale trvá celý rok. Piloti aeroklubu Plasy vedou v DDM Kamarád leteckomodelářský kroužek a kroužek létání na paraglidingu. Pravidelně na den dětí, který pro město Třemošná pořádá DDM Kamarád, provedou parašutisté aeroklubu hromadný seskok. Pro statickou ukázku nám plachtaři přivezou na transportním vozíku větroň L-13 Blaník, který sestaví a dovolují dětem usednout za řízení do pilotní kabiny. Na letecký den aeroklubu Plasy: Den ve vzduchu, jsou děti z modelářského kroužku pravidelně zvány a mohou se v reflexních vestách pohybovat, za doprovodu pilotů, v prostoru stojánek letadel, kam ostatní laické veřejnosti není vstup dovolen. Účastníme se i jiných společenských akcí pořádaných aeroklubem Plasy, jako je podzimní drakiáda na letišti, vánoční pochod aeroklubu, nebo letecký ples.“ uvedl pro Aeroklub České republiky Stanislav Kutheil, hlavní vedoucí leteckého tábora.

Aeroklub České republiky velice děkuje za takovou podporu možné budoucí letecké mládeže a v dalších ročnících AeČR udělá maximum pro prorapagaci a podporu takovýchto projektů.