Aktivita AČR ve dnech ve dnech 17. a 18. 8. 2016 – QUO VADIS

Aktivita AČR na dny 17. a 18.08. 2016.

Cvičení QUO VADIS bude probíhat denně od 1000 do 1300 UTC v prostorech
QUOVADI2 horizontální hranice prostoru shodná s TRA 59 vertikální hranice od 1000ft AGL – 5000ft AMSL,
QUOVADI3 horizontální hranice prostoru shodná s TRA 66 vertikální hranice od 1000ft AGL – FL95,
QUOVADI4 horizontální hranice prostoru shodná s TRA 68 vertikální hranice od 1000ft AGL – FL95, a dále v TRA 51 vertikální hranice od 5000ft AMSL – FL195,
TRA 53 vertikální hranice od 5000ft AMSL – FL245,
TRA 59 vertikální hranice od 5000ft AMSL – FL245,
TRA 64 vertikální hranice od FL125 – FL245,
TRA 66,68,69 vertikální hranice od FL95 – FL245,
TRA 70 vertikální hranice od FL125 – FL405,
TSA 3 vertikální hranice od GND – FL245.

Prostory QUOVADI2 – 4 budou publikovány formou notam jako dočasně omezený prostor.
Na prostor QUOVADI2 bude aplikován stejný postup jako u TRA59 dle Dohody o koordinaci a předávání řízení letového provozu mezi stanovišti ŘLP ČR, s. p. a CRC, podle ustanovení G.
3 Výjimky při aplikaci minima horizontálního rozstupu od LKTRA53 a LKTRA59.

Dotčené tratě ATS T709 a P10.

Nákres prostorů