Výběrové řízení na pořádání MČR v akrobacii na kluzácích 2017

Aeroklub České republiky a OSK pro leteckou akrobacii vyhlašuje výběrové řízení k pořádání Mistrovství České republiky v akrobacii na kluzácích v kategoriích Sportsman a Intermediate 2017.

Přihlášku k výběrovému řízení lze podat pomocí formuláře zde ve formátu pdf (Acrobat). Formulář odešlete e-mailem na adresu sec@aecr.cz.

Zde naleznete podmínky výběrového řízení.

Přihlášku do výběrového řízení může podat jakákoliv členská organizace AeČR nejpozději do půlnoci 23.10.2016. Komise následně vybere vítěze výběrového řízení. Účastníci výběrového řízení budou individuálně osloveni k případnému doplnění, či upřesnění nabídnutých podmínek.


Při rozhodování o vítězi bude kladen důraz na následující kritéria:

 • Parametry letiště a infrastruktury z pohledu vhodnosti pro soutěž v akrobacii.
 • Výše startovného a cena za aerovleky.
 • Typ a počet vlečných letounů dostupných během soutěže.
 • Umístění akrobatického boxu.
 • Možnosti ubytování závodníků, rozhodčích a personálu.
 • Možnosti hangárování soutěžních letadel.
 • Případné pozitivní či negativní zkušenosti s pořádáním předchozích soutěží.

Při podávání přihlášky je nutno reflektovat následující parametry mistrovství:

 • Termín konání MČR – 24.8.-26.8.2017.
 • Předpokládaný počet účastníku kolem 20.
 • Zabezpečení stravy a ubytování pro 3 rozhodčích, 3 pomocníky a 1-2 další osoby podpůrného personálu. Celkem tedy 8 osob. Tyto náklady jdou na vrub organizátora.
 • Zabezpečení stravy a ubytování soutěžících a jejich doprovodu. Tyto náklady si individuálně hradí závodníci.
 • Mistrovství musí mít přednost před ostatním letištním provozem, ale není nutné letiště zcela uzavírat a další provoz je po dohodě možný.
 • Přibližně dva až tři dny před zahájením mistrovství je nutno umožnit trénink soutěžících.
 • Během mistrovství a ideálně i pro tréninkové dny je nutno vytýčit akrobatický box. Není nutné realizovat kompletní box dle pravidel FAI, ale musí být vyznačen střed, rohy a/nebo T znaky na hranách boxu. Sadu plachet případně dodá po dohodě OSK Akro. Součástí přihlášky by měl být alespoň hrubý návrh umístění boxu.
 • Pro MČRK musí organizátor zabezpečit ideálně tři vlečné letouny výkonově odpovídajících typu Z226. V případě výkonnějších vlečných letounů pak postačují dvě vlečné. (Maule, PA-28 apod.). Je možná samozřejmě i jejich kombinace.
 • AeČR je schopen pomoci s organizací vlečných letounů v majetku AeČR.
 • Organizátor musí poskytnout místnost pro činnost výpočtáře a pro pořádání briefingů.
 • Organizátor musí zabezpečit personál, který realizuje následující úkoly:
  • Řízení soutěže – ředitel soutěže.
  • Agenda spojená s pořádáním soutěže, účtování, výběr startovného, ubytování apod.
  • Vlekání – vlekaři.
  • Obsluha startu, tj. odbavování soutěžních letů, vedení časomíry apod. Celkem nejméně 1 a ideálně 2 osoby.
  • Koordinace soutěžního a ostatního letového provozu (služba rádio).