Zařazení akce do kalendáře AeČR

AeČR žádá všechny členské organizace, organizátory leteckých sportovních akcí a partnery o předložení termínů akcí k uveřejnění do kalendáře akcí 2017. Kalendář je určen pro všechny události členských organizací, národní soutěže, mezinárodní soutěže s účastí našich reprezentantů, letecké dny, dny otevřených dveří, slety, letecky orientovaná setkání, jednání apod.

Kalendář je uveden na webu http://aecr.cz/kalendar/.

Podmínky pro zařazení akce do kalendáře.

Žádost o zařazení akce do kalendáře, kterou odešlete nejpozději do 30. listopadu 2016 na e-mail: sec@aecr.cz.


Publikace kalendáře a povinnosti organizátorů

Je povinností pořadatele akce, která je uvedena v kalendáři AeČR přihlásit akci nejpozději do 30.11.2016 v případě, že se jedná o akci pořádanou pod hlavičkou AeČR (letecké sportovní akce).

Ostatní akce (letecké dny, slety, jednání apod.) mohou být přihlašovány průběžně, ale včasným zasláním termínu se lze vyvarovat konfliktům termínů souběhům akcí, kde jsou sdílené prostředky (personál, vlečné, vystupující apod.).

Povinnosti organizátorů po akci

Po skončení akce je nutné zaslat na Sekretariát AeČR krátkou zprávu o průběhu akce a fotografie. Pokud se jedná o národní akci, letecké dny, slety a pod. Je vhodné zaslat podklady v ten den, případně další následující den, nehledě na to, zda se jedná o všední den či víkend. Pokud se jedná o mezinárodní soutěž, je potřeba zaslat výsledky soutěže s podpisem organizátora nejpozději 5 dnů od ukončení akce a fotografie do druhého dne (vyhlášení výsledků, ceremoniál..)

Přihlášení akce do kalendáře

Akce přihlašujte pomocí formuláře na webové adrese http://aecr.cz/prihlaska-akce. Případně zasílejte volnou formou na adresu sec@aecr.cz, do předmětu uveďte slovo KALENDÁŘ.

Ke každé akci je nutné uvést následující informace:

 • oficiální název
 • datum konání (od-do), případně čas začátku a konce
 • místo konání a země konání, pokud se jedná o mezinárodní akci
 • stručný popis akce, popis může obsahovat následující informace:
  • charakter akce,
  • stručná historie akce,
  • sportovní disciplíny,
  • partneři a sponzoři akce,
  • a další.
 • dokument upravující podmínky účasti na akci – propozice (pokud existují, nebo jsou relevantní k charakteru akce)
 • logo akce (pokud existuje) použitelné je samozřejmě i logo pořádající organizace (aeroklubu, paraklubu apod.)
 • odkaz na web akce (pokud existuje), případně odkaz na web pořádající organizace

Požadované doplňkové informace (např. logo, propozice apod.) lze doplnit i dodatečně.