fbpx

Aktivita AČR – BECHYNĚ, listopad 2016

Aktivita AČR na den 24.11.2016.

Cvičení bude probíhat od 0900 do 1500 UTC v prostoru Bechyně,
dále pak v prostoru LKTRA77, LKTRA78, LKTRA79, LKTSA26 a LKTSA27 vertikální hranice dle AIP ČR.

BECHYNE
Horizontální hranice: radius 6NM se středem PSN 491624,56N0143007,68E (3,5KM SE BECHYNĚ).

Vertikální hranice: GND – 1000ft AGL.

Prostor BECHYNE bude puklikován formou NOTAM jako dočasně omezený prostor.
Dohovor na AD LKSO proveden. AD akceptuje využití prostoru Bechyně v plném znění.

Prostor Bechyně – nákres