Zápis z jednání OSK PARA

Dne 6. prosince 2016 v odpoledních hodinách proběhla schůze odborné sportovní komise pro parašutismus.

Výčet nejdůležitějších bodů jednání:

  • Sestavení sportovního kalendáře na rok 2017 – Mistrovství republiky jednotlivých disciplín
  • Finanční podpora pohárových soutěží
  • Rozpis rozhodčích na sezónu 2017
  • Výzva na výběrové řízní na trenéra reprezentačních družstev
  • Další jednání OSK PARA je stanoveno na 24. ledna 2017

Zápis z jednání odborné sportovní komise Aeroklubu České republiky – sportovní parašutismus ze dne 6.12.2016.