Národní kolo výtvarné soutěže FAI

Aeroklub České republiky
vyhlašuje národní kolo výtvarné soutěže
FAI Young Artists Contest

FAI Young Artists Contest je mezinárodní soutěž mezi členskými státy Mezinárodní letecké federace, kterých je v současné době přes 70.

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež ve věku 6 až 18 let. Vybraná komise Aeroklubu České republiky vybere celkem 9 kreseb, které následně odešle do Švýcarského Lausanne, kde 1.dubna vypukne velké finále mezi malbami dětí z celého světa. 

Letošní téma výtvarné soutěže je: „Nad oblaky.“

Příběh k tématu:

Žijeme pod oblohou. Podíváme se vzhůru a uvidíme oblaka plující po obloze. Mraky září všemi barvami při západu Slunce. Obloha mění své barvy z úplně jasně žluté po oranžovou, přechází do červené, rudé, poté do modré, fialové, až obloha úplně potemní. Tyto krásy můžeme vidět každý den. Jak ale vypadají mraky „z druhé strany“?

Nad oblačností se nachází prostor, do kterého se dostanou jen ti, kteří překonají zákony gravitace a vznesou se do vzduchu. Vznést se můžeme pouze pomocí např. horkovzdušného balónu, kluzákem, letounem, vrtulníkem, rogalem, padákem a všemi možnými způsoby, které nám smrtelníkům nahrazují křídla.

Jak vypadá třeba bouřka z výšky? Co vidí pilot, když prolétává mezi vrstvami silné oblačnostmi a snaží se dosáhnout toho prostoru, který je určen pouze ptákům?

Svět letectví se neustále mění, stejně jako obloha. Zkuste nakreslit Vaši fantazii této proměny, oslavu dobrodružství, kterou piloti mohli prožít pouze nad oblaky.

Kategorie

Za každou věkovou kategorii budou vybrány 3 malby, které postoupí do mezinárodního kola.

  • Skupina I. – 1. stupeň ZŠ: datum narození mezi 1.1.2007 – 31.12.2010
  • Skupina II. – 2. stupeň ZŠ: datum narození mezi 1.1.2003 – 31.12.2006
  • Skupina III. – střední škola: datum narození mezi 1.1.1999 – 31.12.2002

Velikost malby: A3 (297 x 420 mm)

Kvalita papíru: minimálně 180g, doporučujeme kreslící karton – čtvrtka 220g

Druh malby: temperová, akrylová, vodová, olejová, vosková, inkoustová, pastelová, pastelky a fixy

Výkres nesmí být namalován uhlem nebo tužkou.
Výkres nesmí být ani částečně předtištěn.

Není dovolena skupinová práce (více autorů).

Kam výkres poslat a jak ho označit?

Na zadní stranu výkresu napište:

  • Název Vašeho obrázku
  • Jméno a Příjmení
  • Název školy, jméno a e-mail na učitele (výtvarné výchovy)
  • Poštovní adresu školy
  • V případě individuální přihlášky uveďte kontaktní poštovní adresu, jméno a e-mail dospělého zástupce
  • Datum narození

Originál výkresu s podepsanou zadní stranou odešlete na Sekretariát Aeroklubu České republiky do pátku 10. března 2017. Výtvory došlé po termínu nebudou do soutěže zařazeny.

Adresa sekretariátu:      Aeroklub České republiky
Dělnická 213/12
170 00
Praha Holešovice

Odborná komise Aeroklubu České republiky rozhodne o vítězích národního kola 13. března 2017.

Učitelé nebo dospělí zástupci výtvarníků, jejichž obrázky se stanou vítěznými v dané kategorii, budou informováni prostřednictvím e-mailu napsaného na zadní straně výtvoru. Originály vítězných obrázků dále poputují do Švýcarska, kde se zúčastní mezinárodního kola. Letecká mezinárodní federace po vybrání výherců použije vítězné obrázky v tisku a k propagaci leteckého sportu. Originály, které postoupí do mezinárodního kola, se nezasílají zpět.

Aeroklub České republiky zašle nevýherní obrázky zpět na kontaktní adresu pouze na vyžádání. Zasláním obrázku na Sekretariát souhlasíte s možným publikováním práce v tisku, webových stránkách a sociálních sítí. U práce bude uvedeno autorství žáka a název školy. Aeroklub České republiky se zavazuje použít obrázky pouze v dobrém jménu letectví.

Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí při ztvárňování svých fantazií.

Národní kolo FAI Young Artist Contest