Camp PARA – přesnost přistání

Aeroklub Plzeň Bory se rozhodl připravit a zorganizovat akci „Camp PARA – přesnost přistání“ v termínu 5.-7. (8.).5.2017, letiště Plzeň Líně. Akce si klade za cíl přiblížit disciplínu přesnost přistání široké parašutistické veřejnosti, zejména pak začínajícím parašutistům, juniorům, apod., vést tyto zájemce v prvních seskocích této disciplíny. Samozřejmě samostatným cílem je zvýšení kvality sportovní výkonnosti zúčastněných sportovců, a to již zkušených v této disciplíně a připravit je na nadcházející sportovní sezónu. Odborné vedení akce zajišťuje pan Čestmír Zítka.

Časový harmonogram:

5.5.2017, 17:30 – 20:30hod   zahájení, teoretická příprava

6.5.2017, 9:00 – 20:00hod     praktické seskoky, rozbory chyb (13:00 – 14:30hod pauza na oběd)

7.5.2017, 9:00 – 20:00hod     praktické seskoky, rozbory chyb (13:00 – 14:30hod pauza na oběd)

8.5.2017                                 náhradní termín pro případ nevhodného počasí, atd.

Rozpočet pro účastníky akce:

Možnosti ubytování:   camp letiště zdarma

Stravování:      obědy, večeře zajištěny organizátorem, zahrnuto v organizačním poplatku

Organizační poplatek – slouží k pokrytí nákladů personálního zajištění odborného vedení kurzu (odměna, cestovní náhrady, hotel), stravování, další zabezpečení:          650 Kč / os

Cena seskoku (An 2): 300 Kč / seskok

Akce bude vypublikována na webu Aeroklubu České republiky, sociálních sítích prostřednictvím Aeroklubu Plzeň Bory, popř. OSK PARA, případně další varianty oslovení sportovní veřejnosti.