Pozvánka na V. Valnou hromadu

POZVÁNKA

na V. Valnou hromadu Aeroklubu České republiky, svolanou Výkonným výborem AeČR v souladu se Stanovami, která se uskuteční

  1. března 2017 od 10.00 hod.

Valná hromada Aeroklubu České republiky se uskuteční v Centru informačních technologií a služeb Univerzity Pardubice, Studentská 519, 530 09 Pardubice.

Valné hromady se účastní v souladu se Stanovami, delegáti Členských organizací AeČR s hlasy rozhodujícími, delegáti s hlasem poradním, hosté a organizační pracovníci AeČR. Valnou hromadu tvoří pouze delegáti ČO AeČR s řádným členstvím v AeČR.

Finanční zpráva, návrh rozpočtu, zpráva prezidenta, Sekretariátu a komisí budou zaslány elektronicky nejpozději do 1.3.2017 spolu s údaji o počtu hlasů a stavu členské základny. Jednotlivé zprávy nebudou přednášeny celé, pouze jejich případné doplnění.

Zahájení prezentace účastníků Valné hromady je v 09.00 hod., ukončení prezentace je v 11.00 hod. Plánované ukončení jednání v 15.00 hod. Každý z delegátů Valné hromady je povinen u prezentace předložit řádně vyplněný a potvrzený delegační lístek, hosté pozvánku. Osoby, neoznačené ID kartou nebudou vpuštěny do jednacího sálu. Další informace naleznete na webu www.aecr.cz/vh.

Valná hromada se uskuteční v areálu Univerzity Pardubice, viz. mapka v pozvánce. Parkování je možné na přilehlých parkovištích v okolí. V průběhu Valné hromady bude zajištěno drobné občerstvení.

Přiložené dokumenty:

Dokumenty naleznete v dokumentech na webu aecr.