Konkurz na využití kluzáku Duo Discus XT OK-2345

Plachtařská komise aka OSKBL AeČR vyhlašuje konkurs na využití kluzáku Duo Discus xT OK-2345 na období 25.března až 25. listopadu 2017. Požadavky na využití kluzáku zasílejte:

– do 5.3.2017 e-mailem na adresu komise: pk@aecr.cz
– (do 26.2.2017 v případě neuspokojených žadatelů z roku 2016)

Žádosti musí obsahovat:
• požadovaný termín využití kluzáku (maximálně 14 kalendářních dnů)
• plán využití kluzáku
• seznam potenciálních pilotů, kteří budou kluzák využívat
• seznam juniorů, kteří budou kluzák využívat
• pořadové číslo (priorita) požadavku v případě více požadavků stejného žadatele

Přijetí požadavku bude ze strany OSKBL potvrzeno e-mailem, případně bude žadatel vyzván k doplnění chybějících údajů. Pokud neobdržíte odpověď, kontaktujte OSKBL.

Po termínu uzávěrky budou požadavky zpracovány dle Pravidel a potvrzeny termíny přidělení jednotlivým žadatelům.

V příloze je aktuální verze Pravidel a úvodní Kalendář, obsahující akce schválené OSKBL pro tento rok – na tyto termíny nelze dávat požadavky. Kalendář bude průběžně aktualizován dle doručených požadavků. Je možno dávat požadavky i na již poptávané termíny, konflikty budou řešeny dle Pravidel. V kalendáři je dále uveden seznam neuspokojených žadatelů v roce 2016, dle Pravidel budou tito žadatelé mít přednost před ostatními v případě konfliktu požadavků pro rok 2017, pokud svůj požadavek zašlou do 26.2.2017. Jedná se o tyto žadatele:

AK Raná
AK Vrchlabí
Karel Knotek
AK Krnov

Komise žádá žadatele/nájemce, aby se před podáním žádosti seznámili se zněním Pravidel, aby nedocházelo k nedorozuměním ohledně podmínek konkurzu případně pronájmu. Speciálně upozorňuje na dvě změny v aktuálním znění Pravidel, kterými je povinnost nájemce pořídit fotodokumentaci případných poškození a dále zvýšení cen za letovou hodinu, způsobené změnou režimu DPH, následovně:

660,- Kč vč. DPH pro piloty AeČR
360,- Kč vč. DPH pro juniory a akce reprezentace a LSC schválené komisí

Přílohy:
DUO.Pravidla.2017.01.28.pdf
DUO.Kalendar.2017.empty.xls