3.díl videoseriálu – Pozemní příprava

Třetí díl s názvem „Pozemní příprava“ je součástí dvacetidílné série krátkých videí. Série poutavým způsobem prezentuje možnosti využití GNSS (Globálních navigačních satelitních systémů) v letectví. Jsou představovány přínosy pro piloty všeobecného letectví létajících jak podle pravidel letu za vidu (VFR), tak i podle pravidel přístrojového létaní (IFR). Systémy GNSS mají taktéž své limity a omezení, kterých si musí být piloti vědomi, aby předešli případným krizovým situacím při přehnaném spoléhání se na technologické systémy.

Série vznikla v rámci řešení projektu s názvem CaBilAvi (http://cabilavi.gnss-centre.cz/) – projekt podpořený v osmém rámcovém programu Evropské Komise pro výzkum a vývoj (HORIZON2020) pod číslem 641627.

Třetí díl s názvem „Pozemní příprava“ zdůrazňuje nutnost odpovídající přípravy před prováděním VFR letu s podporou GNSS. Ta bohužel není u všech pilotů  samozřejmostí a musí obsahovat i kontrolu a nastavení zařízení. V dílu jsou shrnuta základní pravidla pro správnou předletovou přípravu, která zvýší komfort na palubě i bezpečnost celého letu.