V. Valná hromada AeČR, jaké jsou výsledky?

Dne 18. března 2017 od 10:00 se konala V. Valná hromada Aeroklubu České republiky v Pardubicích. Zúčastnilo se 75 ze 108 členských organizací, což je 69,4%. Valná hromada měla rekordní mandát 82,82% (počet přítomných hlasů). Největší část VH zabrala prezentace Zprávy prezidenta, kde byl prezentován chod Sekretariátu, dále byly doplněny informace ke Zprávám jednotlivých Odborných komisí a také byly přijaty 2 nové členské organizace – a to Paraklub Kamýk a Český balónový svaz. Tímto Aeroklub České republiky přijal pod Odbornou komisi pro všeobecné letectví další sport, a to balónové létání. Aeroklub České republiky v současné době tedy zaštiťuje tyto sporty: Plachtění, Akrobacii, Parašutismus, Leteckou navigaci, Letecké rally, Vrtulníkové létání a Balónové létání.