7. díl videoseriálu zvyšující bezpečnost – technická závada navigace

GNSS přijímače používané pro podporu VFR letů zpravidla nebývají certifikovaná zařízení, která monitorují nejen vlastní provoz, ale i kvalitu signálů z družic. Jejich závada či ztráta přesnosti tak nemusí být vždy a okamžitě indikována. Ani certifikované systémy nejsou stoprocentně odolné vůči poruše. Následky takových problémů závisí i na tom, jak je na ně pilot připraven a jak je dokáže včas rozpoznat.

Sedmý díl seriálu o GNSS se zaměřuje na závady zařízení i chyby infrastruktury pro satelitní navigaci a zabývá se přípravou pilotů na rozpoznání a vyřešení těchto situací. Sedmý díl s názvem „Technická závada navigace GNSS“ je součástí dvacetidílné série krátkých videí. Série poutavým způsobem prezentuje možnosti využití GNSS (Globálních navigačních satelitních systémů) v letectví. Jsou představovány přínosy pro piloty všeobecného letectví létajících jak podle pravidel letu za vidu (VFR), tak i podle pravidel přístrojového létaní (IFR). Systémy GNSS mají taktéž své limity a omezení, kterých si musí být piloti vědomi, aby předešli případným krizovým situacím při přehnaném spoléhání se na technologické systémy.

Sledujte i na Facebooku https://www.facebook.com/gnsscentrum

Série vznikla v rámci řešení projektu s názvem CaBilAvi (http://cabilavi.gnss-centre.cz/) – projekt podpořený v osmém rámcovém programu Evropské Komise pro výzkum a vývoj (HORIZON2020) pod číslem 641627.