8. díl videoseriálu zvyšující bezpečnost – Limity použití

Limity použití satelitní navigace při VFR letu by si měl uvědomit každý pilot před tím, než v letadle zapne přijímač GNSS. Spolehlivost a přesnost určování polohy může vzbuzovat pocit falešného bezpečí, který způsobí, že někteří VFR piloti jsou schopni vletět do oblačnosti bez jakéhokoli přístrojového výcviku. Konce bývají tragické. Ne každý soukromý pilot chce získat přístrojovou doložku, ale mnohdy stačí pochopení souvislostí, trocha seznámení se světem přístrojového létání a s rozdíly mezi běžnými a certifikovanými přijímači GNSS, aby bylo jasné, co všechno může být nebezpečné. Nejlepší použití přijímače GNSS při VFR letu je takové, které sníží pilotovu zátěž a nezvýší jeho chuť riskovat.

Osmý díl s názvem „Limity použití“ je součástí dvacetidílné série krátkých videí. Série poutavým způsobem prezentuje možnosti využití GNSS (Globálních navigačních satelitních systémů) v letectví. Jsou představovány přínosy pro piloty všeobecného letectví létajících jak podle pravidel letu za vidu (VFR), tak i podle pravidel přístrojového létaní (IFR). Systémy GNSS mají taktéž své limity a omezení, kterých si musí být piloti vědomi, aby předešli případným krizovým situacím při přehnaném spoléhání se na technologické systémy.

Sledujte i na Facebooku https://www.facebook.com/gnsscentrum Série vznikla v rámci řešení projektu s názvem CaBilAvi (http://cabilavi.gnss-centre.cz/) – projekt podpořený v osmém rámcovém programu Evropské Komise pro výzkum a vývoj (HORIZON2020) pod číslem 641627.