Para Camp – přijďte potrénovat do Plzně, sezóna již klepe na dveře

Aeroklub Plzeň Bory ve spolupráci s Aeroklubem České republiky organizuje ve dnech 5.-8.5.2017 na letišti Plzeň Líně Camp přesnosti přistání. Akce si klade za cíl přiblížit disciplínu přesnost přistání široké parašutistické veřejnosti, zejména pak začínajícím parašutistům, juniorům, apod. a vést tyto zájemce v prvních seskocích této disciplíny.

Samozřejmě samostatným cílem je zvýšení kvality sportovní výkonnosti zúčastněných sportovců, a to včetně již zkušených v této disciplíně, připravit je na nadcházející sportovní sezónu. Odborné vedení akce zajišťuje pan Čestmír Zítka.

Časový harmonogram:

5.5.2017, 17:30 – 20:30hod         zahájení, teoretická příprava

6.5.2017, 9:00 – 20:00hod           praktické seskoky, rozbory chyb (13:00 –

14:30hod pauza na oběd)

7.5.2017, 9:00 – 20:00hod           praktické seskoky, rozbory chyb (13:00 –

14:30hod pauza na oběd)

8.5.2017                                              náhradní termín pro případ nevhodného počasí, atd.

Rozpočet pro účastníky akce:

Možnosti ubytování:      camp letiště zdarma

Stravování:         obědy, večeře zajištěny organizátorem, zahrnuto v

organizačním poplatku

Organizační poplatek – slouží k pokrytí nákladů personálního zajištění odborného vedení kurzu (odměna, cestovní náhrady, hotel), stravování,

další zabezpečení:           650 Kč / os

Cena seskoku (An 2): 300 Kč / seskok

 

Aeroklub České republiky, OSK PARA podpořil tuto akci ze svého rozpočtu částkou 27500Kč. Tato částka bude využita na snížení organizačního poplatku, ceny seskoků dle jednoznačného výpočtu:

organizační poplatek (na os v Kč) = 650 – (poskytnutá finanční podpora / počet účastníků)

 

Závazné přihlášky je nutné volnou formou obsahující jméno, příjmení, telefonní kontakt účastníka zaslat na adresu info@aplzen.cz nejpozději do 3.5.2017.