fbpx

13. díl videoseriálu zvyšující bezpečnost- Nová přiblížení SBAS – EGNOS

Víte že všechna přiblížení jsou podle ICAO nově klasifikována jako typy A nebo B? Typ A se dělí na 2D a 3D přiblížení, typ B zahrnuje jen 3D přiblížení, tedy s výškovým vedením, jako je klasický ILS nebo GNSS LPV s minimy 250 stop a méně.

Novinkou je i možnost provést postup IFR na nepřístrojovou dráhu. Pro traťové lety podle přístrojů slouží GNSS jako primární navigace už nějaký čas. Doplněná certifikovanými zpřesňujícími SBAS systémy, americkým WAAS a evropským EGNOS, zaručuje takovou přesnost, spolehlivost a dostupnost signálu, že je možné konstruovat přiblížení nezávislá na pozemní infrastruktuře.

Třináctý díl s názvem „Nová přiblížení SBAS – EGNOS“ je součástí dvacetidílné série krátkých videí. Série poutavým způsobem prezentuje možnosti využití GNSS (Globálních navigačních satelitních systémů) v letectví. Jsou představovány přínosy pro piloty všeobecného letectví létajících jak podle pravidel letu za vidu (VFR), tak i podle pravidel přístrojového létaní (IFR). Systémy GNSS mají taktéž své limity a omezení, kterých si musí být piloti vědomi, aby předešli případným krizovým situacím při přehnaném spoléhání se na technologické systémy.

Sledujte i na Facebooku https://www.facebook.com/gnsscentrum

Série vznikla v rámci řešení projektu s názvem CaBilAvi (http://cabilavi.gnss-centre.cz/) – projekt podpořený v osmém rámcovém programu Evropské Komise pro výzkum a vývoj (HORIZON2020) pod číslem 641627.