14. díl videoseriálu zvyšující bezpečnost – Výcvik IFR – GNSS

Vzhledem k tomu, že zahrnutí PBN – navigace založené na výkonnosti je pro evropské letecké školy poskytující přístrojový výcvik povinné až od srpna 2020, nacházíme se v přechodném období.

Piloti, kteří neabsolvovali IR výcvik podle nových požadavků, a těch je stále většina, nemohou létat RNAV a RNP postupy bez dodatečného výcviku a zkoušky. Piloti, kteří se na přístrojový výcvik teprve chystají, by si měli nejprve odpovědět na řadu otázek, například: Proč chci získat přístrojovou kvalifikaci? Jaký typ výcviku vybrat? Na jakém letadle a s jakou avionikou létat?

Čtrnáctý díl s názvem „Výcvik IFR – GNSS“ je součástí dvacetidílné série krátkých videí. Série poutavým způsobem prezentuje možnosti využití GNSS (Globálních navigačních satelitních systémů) v letectví. Jsou představovány přínosy pro piloty všeobecného letectví létajících jak podle pravidel letu za vidu (VFR), tak i podle pravidel přístrojového létaní (IFR). Systémy GNSS mají taktéž své limity a omezení, kterých si musí být piloti vědomi, aby předešli případným krizovým situacím při přehnaném spoléhání se na technologické systémy.

Sledujte i na Facebooku https://www.facebook.com/gnsscentrum

Série vznikla v rámci řešení projektu s názvem CaBilAvi (http://cabilavi.gnss-centre.cz/) – projekt podpořený v osmém rámcovém programu Evropské Komise pro výzkum a vývoj (HORIZON2020) pod číslem 641627.