17. díl videoseriálu zvyšující bezpečnost – Traťový let a přílet

Proč je důležitý briefing před přistáním? Traťový let podle přístrojů s využitím GNSS sleduje body letového plánu. Na jeho konci pilot zvolí podle ATIS směr přistání a vybere přiblížení.

Následuje briefing během kterého se kontrolují informace v přibližovací mapě: směrování příletu, trať konečného přiblížení, vertikální profil, výška rozhodnutí, MAP a trať nezdařeného přiblížení. Každá poznámka na přibližovací mapě je důležitá. Pilot by se měl naučit nazpaměť první dva kroky postupu pro nezdařené přiblížení. Konečné potvrzení o vyhovujícím signálu GNSS s rozšířením EGNOS je k dispozici až bezprostředně před FAP. Teprve pak je možné pokračovat do LPV minim před přistáním.

Sedmnáctý díl s názvem „Traťový let a přílet“ je součástí dvacetidílné série krátkých videí. Série poutavým způsobem prezentuje možnosti využití GNSS (Globálních navigačních satelitních systémů) v letectví. Jsou představovány přínosy pro piloty všeobecného letectví létajících jak podle pravidel letu za vidu (VFR), tak i podle pravidel přístrojového létaní (IFR). Systémy GNSS mají taktéž své limity a omezení, kterých si musí být piloti vědomi, aby předešli případným krizovým situacím při přehnaném spoléhání se na technologické systémy.

Sledujte i na Facebooku https://www.facebook.com/gnsscentrum

Série vznikla v rámci řešení projektu s názvem CaBilAvi (http://cabilavi.gnss-centre.cz/) – projekt podpořený v osmém rámcovém programu Evropské Komise pro výzkum a vývoj (HORIZON2020) pod číslem 641627.