18. díl videoseriálu zvyšující bezpečnost – Přiblížení, nestandardní situace

Kdy se dozvíme, že můžeme během LPV přiblížení pokračovat do minim? Jak nám pomůže autopilot? Přiblížení využívající GNSS navigaci umožňuje snadno zkracovat trať v úsecích počátečního a středního přiblížení, přičemž platí určitá omezení.

LPV – 3D přiblížení má shodný postup nalétnutí sestupové roviny, jako při použití ILS a tomu musí odpovídat zobrazení navigační informace pro konečné přiblížení. Bezprostředně před FAP musí pilot zkontrolovat, zda indikátor LPV nevaruje před závadou SBAS. V takovém případě by musel zvážit, zda bude chopen dokončit přistání vizuálně nebo přejít na upravená minima či raději ihned zahájit postup nezdařeného přiblížení. Při řešení nestandardních situací je k dispozici velký pomocník – autopilot.

Osmnáctý díl s názvem „Přiblížení, nestandardní situace“ je součástí dvacetidílné série krátkých videí. Série poutavým způsobem prezentuje možnosti využití GNSS (Globálních navigačních satelitních systémů) v letectví. Jsou představovány přínosy pro piloty všeobecného letectví létajících jak podle pravidel letu za vidu (VFR), tak i podle pravidel přístrojového létaní (IFR). Systémy GNSS mají taktéž své limity a omezení, kterých si musí být piloti vědomi, aby předešli případným krizovým situacím při přehnaném spoléhání se na technologické systémy.

Sledujte i na Facebooku https://www.facebook.com/gnsscentrum

Série vznikla v rámci řešení projektu s názvem CaBilAvi (http://cabilavi.gnss-centre.cz/) – projekt podpořený v osmém rámcovém programu Evropské Komise pro výzkum a vývoj (HORIZON2020) pod číslem 641627.