19.díl videoseariálu zvyšující bezpečnost – GNSS přiblížení pro menší letiště

Která kategorie letišť nejrychleji zavádí GNSS přiblížení? Certifikace EGNOS z roku 2011 pro zpřesňování GNSS navigačního signálu umožnuje konstruovat 3D přiblížení na celé řadě letišť bez nutnosti investovat do pozemní radionavigační infrastruktury. Na rozdíl od původního předpokladu, že největší zájem bude ze strany neřízených VFR letišť, získávají náskok ve využívání jiné kategorie letišť: 1) Velká IFR letiště s ILS, která konstrukcí LNAV/VNAV řeší záložní postupy. 2) IFR letiště disponující nepřesnými přístrojovými přiblíženími – 2D, si zavedením 3D GNSS přiblížení LPV sníží minima na úroveň ILS CAT I. Pro neřízená VFR letiště je třeba vyřešit mnoho problémů, počínaje klasifikací vzdušného prostoru v jejich okolí.

Devatenáctý díl s názvem „GNSS přiblížení pro menší letiště“ je součástí dvacetidílné série krátkých videí. Série poutavým způsobem prezentuje možnosti využití GNSS (Globálních navigačních satelitních systémů) v letectví. Jsou představovány přínosy pro piloty všeobecného letectví létajících jak podle pravidel letu za vidu (VFR), tak i podle pravidel přístrojového létaní (IFR). Systémy GNSS mají taktéž své limity a omezení, kterých si musí být piloti vědomi, aby předešli případným krizovým situacím při přehnaném spoléhání se na technologické systémy.

Sledujte i na Facebooku https://www.facebook.com/gnsscentrum Série vznikla v rámci řešení projektu s názvem CaBilAvi (http://cabilavi.gnss-centre.cz/) – projekt podpořený v osmém rámcovém programu Evropské Komise pro výzkum a vývoj (HORIZON2020) pod číslem 641627.