Parte – Miro Porubčan

Dovolte mi vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým a přátelům. Miro byl pracovitý, milý a chytrý kluk.

Osobně s ním mám zkušenost z pořádání mezinárodních soutěží. Konkrétně EAAC 2011, WGAC&WAGAC 2012, EAC 2012 a WAAC 2014. Ve všech případech byl hlavním článkem realizačního týmu, zastával funkci řídícího startů (Flight Directora). Úroveň všech soutěží, kde jsem měl tu čest s Mirou spolupracovat, byla vysoká hlavně díky tempu vzletů a bezproblémovosti provozu. Hlavně díky Mirovo přístupu bylo například možné odlétat na WGAC&WAGAC v souhrnu 1000 vzletů. Nikdy jsem od něj neslyšel, že by byl unaven, že by se mu nechtělo nebo snad že by něco nešlo, přestože to bylo občas hodně vyčerpávající a náročné.

Mirovo odchod na věčnost je velkou ztrátou. Čest jeho památce.

Za Aeroklub České republiky

Vladimír Machula

Parte