Konkurz pro pořádání para soutěží v roce 2018

Odborná komise PARA AeČR vyhlašuje konkurs na pořádání soutěží v parašutistických sportech pro rok 2018. Zájemci o pořádání soutěží doručí své přihlášky k rukám člena para komise Jana Klapky (klapka@sportflight.cz) písemnou nebo elektronickou formou nejpozději do 27. 10. 2017.

Konkurs se vyhlašuje na tyto soutěže:

  • Mistrovství ČR v parašutismu – klasické disciplíny
  • Mistrovství ČR v parašutismu – para ski
  • Mistrovství ČR v parašutismu – FS FF disciplíny
  • Mistrovství ČR v parašutismu – CF disciplíny
  • Mistrovství ČR v parašutismu – pilotování padáku
  • Mistrovství ČR v indoor skydivingu

Odborná komise PARA AeČR zároveň žádá pořadatele místních a jiných soutěží v parašutismu, aby termíny pořádání místních soutěží oznámili členovi para komise Janu Klapkovi v termínu do 27. 10. 2017.

Oznámené soutěže budou podkladem pro zpracování sportovního kalendáře AeČR na rok 2018, který bude po jeho schválení Výborem AeČR předán k publikaci médiím. Termíny jednotlivých Mistrovství ČR mohou být po dohodě pořadatele a OSK PARA případně korigovány dle potřeb reprezentací pro účely nominací na vrcholné závody. Ke změnám termínů místních soutěží může dojít pouze ve výjimečných případech a to vždy po odsouhlasení OSK PARA (změna sportovního kalendáře, včasné publikování změny, atd.). Pro možnost čerpání prostředků AeČR na podporu soutěží v leteckých sportech a parašutismu je nutné dodržení výše uvedeného postupu včetně termínů.

Při výběru pořadatele jednotlivých soutěží bude OSK PARA AeČR přihlížet k nákladům pro soutěžící, zajištění servisu pro závodníky, zkušenostem uchazeče (ČO AeČR) z pořádání vrcholných soutěží.