Jak si představujete letadlo budoucnosti? 2/11

Stejnojmennou anketu uspořádala v roce 1922 redakce časopisu „Letectví”. V čem se představy tehdejších leteckých odborníků shodují s dnešní realitou? To se dozvíte v následujícím příspěvku.

 

Pavel Beneš

Šéfkonstruktér firmy Avia

 

Letadlo budoucnosti? Otázka, jak je položena svádí příliš k tomu popustiti uzdu fantasii, říci, že se „nějak“ vyřeší problémy dnes nerozřešené a dle toho vylíčiti „letadlo budoucnosti“. Nemám podobného úmyslu, chci říci něco o budoucích letadlech na základě toho, co dnes je pro nás zjištěným faktem a chci počítati nanejvýše s vyřešením těch problémů, o nichž dnes můžeme souditi, že s jakousi jistotou jsou uskutečnitelné.

Letadlem blízké budoucnosti zůstane aeroplan ve formách velmi podobných dnes známým. Bude vzrůstati používání letadel dopravních, k nimž přidruží se časem rovněž velké rozšíření letadel se slabými motory. Budoucnost náleží, dle mého mínění, nejen kolosům s četnými motory, jež s výhodou budou stavěny jako mnohoplošníky, s výkonností několika tisíc koňských sil. Ale i nejmenším jedno – a dvojsedadlovým letadlům, určeným pro turistiku i praktickou potřebu.

U menších letadel uplatní se nyní, kdy loučí se konstruktéři s četnými sloupci, lany výztuhami a kdy je již stavba letadel tak daleko, že lze bez větších obtíží prováděti křídla polosamonosná i zcela samonosná, aerodynamické výhody jednoplošníků i jeho jednoduchost, ve které lze shledávati větší bezpečnost a praktičnost při transportu, montáži, kontrole atd. Tím nemíním říci, že vymizí rychle dvoj- i víceplošníky. Velmi závažný moment, jeho důležitost nesní býti podceňována, je že pro dvojplošník naskýtá se dnešním konstruktérům možnost použiti zkušenosti z nesčetných osvědčených, v provozu po celou řadu let vyzkoušených vzorů, kdežto konstruktéři, kteří pracují na jednoplošnících, naleznou podobných vzorů velmi málo, pracují s větším risikem a musí vložiti do konstrukce daleko více nových a vlastních myšlenek a method. Konečně jako existují nesčetné značky např. motocyklů a každá má svoje přátele, kteří nedají si vymluviti, že ta jejich je nejlepší, budou i v budoucnu nenapravitelní stoupenci jedno i dvojplošníku, jednoplošníku s plochou dole i nad trupem atd. Řekl jsem „nenapravitelní stoupenci“, avšak skutečná obliba a rozšíření toho kterého typu bude přece jen záviseti na výsledcích leteckých závodů a typu, které si pak zajistí pravidelný úspěch v nejrůznějších soutěžích, zatlačí snadno značky, které trvale sklízejí neúspěch.

Jako až dosud, závisí i v budoucnu vývoj letadel na zdokonalení resp. Rozřešení nových typů letadlových motorů. Předními požadavky jsou tu malá váha, trvanlivost, spolehlivost, výšková schopnost a možnost použíti laciného paliva spolu s malou spotřebou paliva. Doprava letadly učiní ohromný krok ku předu, zdaří-li se sestrojiti motor, který umožní let ve výši 15.000 m rychlostí 500 km za hodinu; velkým pokrokem by bylo rovněž sestrojení naftového motoru pro letadla.

Velmi často vyslovuje se touha po letadle, které by mohlo vznésti se z místa a rovněž tak vertikálně přistáti. Tato letadla byla by i schopna zastaviti se ve vzduchu nad určitým místem. Je zřejmo, že to může býti toliko helikoptéra, letadlo vrtulové. Toto letadlo není a dávno nebylo žádnou nemožností, jednalo-li se jen o to, vyvinouti motorem a vznosnými vrtulemi dostatečnou sílu, aby celý stroj se mohl vznésti. Tato věc je neobyčejně snadná. Avšak těžiště problému záleží v zajištění stability a dokonalé ovladatelnosti helikoptery za letu. Kromě toho musí být vyřešen způsob pomalého sestupu v případě, selže-li motor. Použití padáku je v tomto případě příliš primitivní a nedostatečné zajištění bezpečnosti. Helikoptéru svým principem postrádá stabilitu. Nahradí-li dokonalá ovladatelnost, mohou ukázati jen velmi serosní pokusy.

Co soudím o letadlech plachtových, je čtenářům tohoto časopisu dobře známo. Tento sport může přinésti jen cenné poznatky pro stavbu malých letadel.

Jedná-li se o materiál, z něhož budou v blízké budoucnosti letadla stavěna, nechci mluviti ani pro výhradné použití dřeva, ani stavbu celokovovou. Jednak není jisto, zda neukáže se nejvýhodnějším způsob kombinovaný, ovšem poněkud jinak, než se provádí dosud a dále jsem velmi nakloněn očekávati nalezení nové stavební hmoty, výhodnější než dosavadní. Dnes je dosud pro velmi četné druhy letadel stavba dřevěná výhodnější, zatím co pro některé speciální typy nutno výše ceniti provedení v kovu.

Mnoho záleží na tom, jak dalece zdaří se zlevniti výboru letadel tím, že jednotlivé části učiní se přístupnějšími laciné strojové výrobě. Prozatím nelze však v tomto směru mnoho očekávati ani tehdy, učiní-li Ford podobný pokud, ostatně několikráte již ohlašovaný.

LETECTVÍ / roč. 1922 / č. 2/ str.22-23