Zasedání mezinárodní komise pro všeobecné letectví 2017

Ve dnech 9. – 12. listopadu 2017 proběhlo v Paříži výroční plenární zasedání Mezinárodní komise pro všeobecné letectví Mezinárodní letecké federace (GAC FAI). Za Českou republiku se jednání zúčastnili 2 delegáti.

Jednání mělo obvyklý formát, kdy ve čtvrtek 9. listopadu 2017 proběhlo jednání předsednictva komise, kterého se zúčastnil český delegát ve funkci vice-prezidenta a pokladníka komise. Zde byl podrobně projednán a schválen program plenárního zasedání.

V pátek 10. listopadu 2017 dopoledne proběhlo jednání sub-komisí GAC. Delegáti AeČR se zúčastnili jednání sub-komisí pro přesné létání a leteckou rally, kde úspěšně obhájili své návrhy pro změnu pravidel obou disciplín. Téhož dne odpoledne pak proběhlo společné jednání všech subkomisí a byly projednány a schváleny seznamy Mezinárodních rozhodčích a členů jury pro období 2017/2018.  Česká republika má 3 osoby, oprávněné vykonávat funkci členů jury v na mistrovstvích světa a Evropy v přesném létání a letecké rally a 8 mezinárodních rozhodčích pro přesné létání a leteckou rally.

Plenárního zasedání v sobotu 11. listopadu 2017 se zúčastnili zástupci 23 členských států FAI. Byly předneseny zprávy z mistrovství světa, která proběhla v roce 2017 (MS v přesném létání a MS v Air Navigation Race), své zprávy podali předsedové jednotlivých sub-komisí GAC FAI. Delegát AeČR z titulu své funkce V-P komise a pokladníka přednesl finanční zprávy za rok 2016 a 2017 a návrh rozpočtu komise na rok 2018. Obě zprávy i návrh rozpočtu byly bez připomínek jednomyslně schváleny.

Plenární zasedání schválilo navržené změny pravidel soutěží v přesném létání, letecké rally a ANR pro příští rok. Byly schváleny „Místní propozice MS v letecké rally 2018“, přednesené delegátem Slovenska. Pořadatelem MS je Aeroklub Dubnica nad Váhom a na jeho organizaci se budou významným způsobem podílet experti AeČR. Předsedou mezinárodní jury tohoto MS bude delegát AeČR.

Plenární zasedání vzalo na vědomí návrhy na pořádání MS v dalších letech:

MS v přesném létání 2019 – Španělsko

MS v ANR 2019 – Portugalsko

MS v rally 2020 – Jihoafrická republika

MS v přesném létání 2021 – Francie

MS v rally 2022 – Francie

Volby:

Předsedou GAC FAI pro období 2017/2018 byl znovu jednomyslně zvolen Rodney BLOIS, vice-prezidenty delegáti Jihoafrické republiky (tajemník) a AeČR (pokladník).

Oba zástupci AeČR byli zvoleni jako členové sub-komisí pro přesné létání, resp. leteckou rally.

Příští plenární zasedání GAC FAI se uskuteční v listopadu 2018 ve finských Helsinkách.

Po zpracování zápisu z jednání budou jeho nejdůležitější  části publikovány v Novinkách. Sledujte Web AeČR