Národní kolo výtvarné soutěže FAI Young Artists Contest 2018

Denis Palát - Nad Oblaky - 1. místo kategorie SŠ

Aeroklub České republiky
vyhlašuje národní kolo výtvarné soutěže
FAI Young Artists Contest 2018

FAI Young Artists Contest je mezinárodní soutěž mezi členskými státy Mezinárodní letecké federace, kterých je v současné době přes 70.

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež ve věku 6 až 18 let. Vybraná komise Aeroklubu České republiky vybere celkem 9 kreseb, které následně odešle do Švýcarského Lausanne, kde 1.dubna 2018 vypukne velké finále mezi malbami dětí z celého světa. 

Letošní téma výtvarné soutěže je: „Letání v budoucnosti.“

Příběh k tématu:

Žijeme ve světě, který každým novým dnem přináší nové možnosti. Není rána, kdy by vědci z celého světa nespojovali hlavy nad nejtěžšími otázkami. Touha vznést se k oblakům je stará stejně jako samotné lidstvo. Nedávno jsme oslavili jedno století létání, kdy první letouny připomínaly ptáky. V čem ale budeme cestovat v budoucnosti? Budou to stále křídla, která nás budou držet nad zemí nebo porušíme hranice přírodních zákonů a nalezneme i jiné způsoby jak se dostat na oblohu a ke hvězdám?

Zkuste nakreslit Vaši fantazii této budoucnosti, oslavu dobrodružství, kterou piloti a Vy budeme moci jednou prožít v budoucnosti .

Kategorie

Za každou věkovou kategorii budou vybrány 3 malby, které postoupí do mezinárodního kola.

  • Skupina I. – 1. stupeň ZŠ: datum narození mezi 1.1.2008 – 31.12.2011
  • Skupina II. – 2. stupeň ZŠ: datum narození mezi 1.1.2004 – 31.12.2007
  • Skupina III. – střední škola: datum narození mezi 1.1.2000 – 31.12.2003

Velikost malby: A3 (297 x 420 mm)

Kvalita papíru: minimálně 180g, doporučujeme kreslící karton – čtvrtka 220g

Druh malby: temperová, akrylová, vodová, olejová, vosková, inkoustová, pastelová, pastelky a fixy

Výkres nesmí být namalován uhlem nebo tužkou.
Výkres nesmí být ani částečně předtištěn.

Není dovolena skupinová práce (více autorů).

Kam výkres poslat a jak ho označit?

Na zadní stranu výkresu napište:

  • Název Vašeho obrázku
  • Jméno a Příjmení
  • Název školy, jméno a e-mail na učitele (výtvarné výchovy)
  • Poštovní adresu školy
  • V případě individuální přihlášky uveďte kontaktní poštovní adresu, jméno a e-mail dospělého zástupce
  • Datum narození

Originál výkresu s podepsanou zadní stranou odešlete na Sekretariát Aeroklubu České republiky do čtvrtku 1. března 2018. Výtvory došlé po termínu nebudou do soutěže zařazeny.

Adresa sekretariátu:     
Aeroklub České republiky
Dělnická 213/12
170 00
Praha Holešovice

Odborná komise Aeroklubu České republiky rozhodne o vítězích národního kola 8. března 2018.

Učitelé nebo dospělí zástupci výtvarníků, jejichž obrázky se stanou vítěznými v dané kategorii, budou informováni prostřednictvím e-mailu napsaného na zadní straně výtvoru. Originály vítězných obrázků dále poputují do Švýcarska, kde se zúčastní mezinárodního kola. Letecká mezinárodní federace po vybrání výherců použije vítězné obrázky v tisku a k propagaci leteckého sportu. Originály, které postoupí do mezinárodního kola, se nezasílají zpět.

Aeroklub České republiky zašle nevýherní obrázky zpět na kontaktní adresu pouze na vyžádání. Obrázky, které nám tu zbudou, vyzdobí stěny Sekretariátu. Zasláním obrázku na Sekretariát souhlasíte s možným publikováním práce v tisku, webových stránkách a sociálních sítí. U práce bude uvedeno autorství žáka a název školy. Aeroklub České republiky se zavazuje použít obrázky pouze v dobrém jménu letectví.

Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí při ztvárňování svých fantazií.

Národní kolo FAI Young Artist Contest