Jak si představujete letadlo budoucnosti? 3/11

Stejnojmennou anketu uspořádala v roce 1922 redakce časopisu „Letectví”. V čem se představy tehdejších leteckých odborníků shodují s dnešní realitou? To se dozvíte v následujícím příspěvku.

 

František Sýček

Velitel letiště Praha

 

Anketa, již Vaše redakce pořádá a k jejíž účasti dostalo se mi též laskavého pozvání, přinese jistě mnoho zajímavých odpovědí. Vždyť Vámi předložená otázka jest otázkou všech, kteří sebe méně se o letectví zajímají. Představte si jen, co by za přesnou odpověď daly naše letadlové továrny a jich konstruktéři. Přes to ale asi jistě nejvíce se nasmějí odpovědím na tuto anketu. Jen aby však na posměváčky nedošlo a neukázalo se jednou některá s odpovědí přece jen správnou.

Zde tedy má představa:

Letadlo budoucnosti bude stroj poháněný motorickou silou a to dosti velikou. Jeden, nebo snad více motorů, budou stroj zdvihat přímo z místa do vzduchu a to dosti značnou rychlostí. Až stroj dosáhne žádané výše, bude možno změniti směr působící síly (představuji si vrtule) v směru, kterým letadlo má letěti. Od toho okamžiku letu jistě nejvýhodnější tvar bude tvar některého ptáka, takže stroj bude míti aspoň částečnou podobu ptáka, čili bude podoben aspoň v hrubých rysech dnešnímu letadlu. Křídla tedy budou. Možná však, že dosti malá a budou snad sloužiti za kormidla. Celý stroj bude samozřejmě dokonale aerodynamicky řešen. Rychlost letu bude ohromná a omezí ji pouze sama pevnost letadla. Konstrukce a krytí letadla bude pravděpodobně kovové. Letadlo bude přistávati na libovolném místě terénu, bez ohledu na jeho jakost, sedne bez výběhu, pomocí uvedení v činnost zvláštního padákového zařízení, samozřejmě ještě za pomoci brzdění motory. Ale i v případě selhání motorů stroj přistane zcela bezpečně.

Letadlo budoucnosti bude tedy pro vzlet helikoptérou, pro let samotný naším letadlem drakovitým, zlepšeným poznatky z letu plachtového a při přistání padákem.

Ovšem tento můj názor na letadlo budoucnosti jest asi silně stranický, jelikož jsem již po několik let vychován vojenským letectvím a voj. zájmy. Než jsem si plně vědom důležitosti letadla pro civilní dopravu, obchod, poštovnictví atd. a jsem přesvědčen, že požadavky těchto interesentů vtisknou tvar zcela odlišný od dosavadního letadla, které jest přece jen letadlem vojenským. Považuji i za škodlivý vliv, kterým válka působila ve vývoji letectví. Vždyť spíše vyhovuje všem mimovojenským interesentům letadlo, které se poprvé dávno před válkou vzneslo do vzduchu, než nejmodernější vojenské letadlo, porážející všechny rekordy.

Ke konci dovolím si ještě uvésti typický a zajímavý požadavek vojenského pilota, pronesený na letišti. Tedy vojenský pilot chce aby letadlo: vzlétlo z místa kolmo do vzduchu a dosáhlo několika skoro vteřinách výše několika tisíc metrů, pak aby mohl rychlostí střely kterýmkoliv směrem letěti, na libovolném místě ve vzduchu se zastaviti a zcela klidně stát, po té, aby letadlo dělalo dne vůle a chuti pilota loopingy, vývrtky atd. a konečně si stroj, na libovolně na terénu vytčeném bodě, lehounce sedne, bez výběhu. Letadlo se nikdy nesřítí, neshoří, je panceřované, nejmoderněji vyzbrojeno, uveze mnoho bomb, fotoaparát, radiostanici atd. Tvar nepředepisuje.

Tedy podobných nápadů jest do set a snad ještě více. Ovšem je dalším úkolem konstrukterů  je realisovati.

LETECTVÍ / roč. 1922 / č. 2/ str.23