Jak si představujete letadlo budoucnosti? 5/11

Stejnojmennou anketu uspořádala v roce 1922 redakce časopisu „Letectví”. V čem se představy tehdejších leteckých odborníků shodují s dnešní realitou? To se dozvíte v následujícím příspěvku.

 

Jan Kostrba

Kapitán – polní pilot

 

S opravdovou radostí odpovídám na Vaši laskavou výzvu. Před popisem budoucího letadla dovoluji si toto podotknouti. Lidský důmysl a konstruktivní práce nepředčí nikdy onu sílu, kterou věřící nazývá bohem a učený přírodou, protože člověk ve svém bádání vyhledává v přírodě jemu dostupné jednotky sil a tyto pojí v nářadí určená k pohybu, kdežto příroda svým miliony roků trvajícím vývojem a změnou harmonií ionů a elektronů měla dosti času postupně vytvořiti ptáka z monéry, která měla všechny síly soustředěny sice v malých částech – ale přece všechny!

Jako že dnes nikomu nenapadne konstruovati umělého koně místo lokomotivy a automobilu, velkou umělou rybu místo oceánského plovoucího hotelu a ponorky, taktéž již asi nikdo nebude plýtvat svým důmyslem, aby „fušoval“ pánubohu do díla stvoření a udělal si umělého ptáka, do jehož mozku by posadil člověka.

I kdyby to chtěl někdo podniknouti, potřeboval by ohromnou spoustu času a tento čas právě lidstvo nemá. Musíme se tedy přizpůsobiti a využitkovati známé a pracovati od stupně k stupni ku předu. Pouze v systematické práci a bádání leží úspěch. Vždyť se bozi vymstili na Ikarovi, když se odvážil je předčiti, chtěje výše vyletěti než orel Zeusův.

Dovolil si zde v duchu konstruovati letadlo bližší budoucnosti na reálním podkladu vymožeností současných. Curtiss konstruoval letadlo bez trupu – pouhou šípovou plochu. Modely bez trupu létají úplně dobře a jich forma „zanonia“ jest nejlépe přizpůsobena přírodní podmínkou létání. Pták v letu přitahuje nohy a jsou již konstrukce vtahovacího podvozku.

Dnešní motor s 0.75 kg na jednu HP dokazuje, že se blížíme k malému motoru a velké vrtuli. Jsou známky, že se v ústraní horečně pracuje na problému turbin hnaných látkami explosivními, které nás činí nezávislými od atmosférického kyslíku. Helikoptéry již byly ve vzduchu. Chemici pracují na lehkém kově a na lehké, pevné a průhledné celulosové stavební látce – a hle! Letadlo bližší budoucnosti jest v duchu hotovo:

Bude to tlustá, poměrně lehce vyrobitelná plocha, která uzavírá v sobě pohonné látky a posádku – třeba cel hotel (ovšem přizemní, nanejvýše jednopatrový), na přední hraně této plochy budou připevněny vrtule s malými ale silnými motory a celek bude míti tvar šípu. Pod plochou vtahovací podvozky a nahoře na křídlech jedna pravá a jedna levá helikoptéra, která slouží k zmenšení rychlosti a snad možná k úplnému vydržení na moment v jednom místě při přistávání.          Jednotlivé konstruktivní podrobnosti jsou dnes všecky vyzkoušeny. Jest potřebno pouze jedno: Peníze a stavět!

U nás by se jistě našli lidé, kteří by to dovedli. Nejsem nepřítelem plachtění ve vzduchu a myslím, že by toto letadlo mohlo též plachtit dosáhnuvší jisté výše. Jsem ochoten odpověděti všem, kteří by se o tento problém zajímali.

LETECTVÍ / roč. 1922 / č. 2/ str.23-24