fbpx

Valná hromada již tuto sobotu, 17. března 2018, 10:00

Valná hromada Aeroklubu České republiky se uskuteční v sobotu 17. března 2018 od 10:00 v Centru informačních technologií a služeb Univerzity Pardubice, Studentská 519, 530 09 Pardubice.

Na VH potřebujete:

  • vyplněný a podepsaný delegační lístek
  • delegační lístek můžete poslat i e-mailem na sec@aecr.cz (již došlé lístky jsou zaevidovány)
  • veškeré materiály dostanete při prezenci

Dokumenty jsou postupně publikovány v repozitáři. 

Účast na valné hromadě

Valné hromady se účastní v souladu se Stanovami, delegáti Členských organizací AeČR s hlasy rozhodujícími, delegáti s hlasem poradním, hosté a organizační pracovníci AeČR.

Počet osob (delegátů) účastnících se VH za jednu členskou organizaci je stanoven následovně. Každá ČO může být reprezentována jedním delegátem zastupujícím organizaci a dále až třemi dalšími osobami za jednotlivé odbornosti. Z toho plyne, že maximum jsou 4 osoby za organizaci. Pokud má organizace členy ve čtyřech odbornostech, pak musí jeden zástupce sdílet více odborností. Pokud má organizace méně než 3 odbornosti, pak je dovolen vždy delegát za organizaci a zástupce dané odbornosti v organizaci.

Celá členská organizace může být reprezentována jednou osobou za všechny odbornosti. Členská organizace může také delegovat své zastoupení na fyzickou osobu, která není členem dané organizace. Také je možné, aby jeden delegát zastupoval více organizací. V takovém případě proběhne hlasování a případné příspěvky do diskuze zvlášť za každou ze zastupovaných organizací.

Abychom mohli naši stránku přizpůsobit představám našich návštěvníků, používáme soubory cookie.