Aktivita AČR – POHLEDY, duben 2018

Cvičení bude probíhat 17.4. a 19.4. od 0700 do 1300 UTC v prostoru Pohledy (popis prostoru níže),
dále pak v prostoru LKTRA33 vertikální hranice 5000ft AMSL – FL245.

POHLEDY   
Horizontální hranice: 494255,11n0163520,61e (1,6nm ne Pohledy) – 492732,96n0164248,91e (0,6nm n nemcice) – 492530,09n0163303,64e (1,1nm n Zernovnik) – 493044,56n0160640,45e (1,1nm e Radesinska Svratka) – 493335,75n0161318,88e (0,7nm sw Pisecne)- 493737,38n0162244,16e (1,2nm w Svojanov) – 494255,11n0163520,61e (1,6nm ne Pohledy). Horizontální hranice prostoru shodné s LKTRA33.
                
Vertikální hranice: GND – 5000ft AMSL.

Prostor POHLEDY bude puklikován formou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Dotčené tratě : CDR1 – T709

Nákres – POHLEDY