fbpx

Propozice – Český pohár v parašutismu 2018

ČESKÝ POHÁR V PARAŠUTISMU 2018

BUDĚJOVICKÝ POHÁR   18.5. — 20.5. 2018 
KLATOVSKÝ KARAFIÁT 9.6. – 10.6. 2018 
PLZEŇSKÝ POHÁR    16.6. – 17.6. 2018
STRAKONICKÝ BAZÉN   4.8. –   5.8. 2018
JINDŘICHOHRADECKÝ POHÁR 17.8. –  19.8. 2018 
MEMORIÁL JOSEFA EBRA  14.9. – 16.9. 2018              

Český pohár je soutěží v přesnosti přistání parašutistů, kteří splnili vstupní podmínky.
Soutěž je pod záštitou Aeroklubu České republiky.

CÍL SOUTĚŽE :

 1. Vyhlásit vítěze ČP 2018 v přesnosti přistání.
 2. Popularizovat sportovní parašutismus v České republice.
 3. Porovnat sportovní výkonost parašutistů a jednotlivých klubů.

PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ  SOUTĚŽE :

 1. Pořadatel provádí měření pro ČP do 100 cm. Z toho do 16 cm
 2. Pořadatel zabezpečuje potřebný počet kvalifikovaných rozhodčích.
 3. Do ČP se započítává soutěž, kde se dokončily minimálně tři soutěžní kola.
 4. ČP se řídí propozicemi dané soutěže a těmito pravidly.
 5. Pořadatel musí zaslat do týdne po skončení soutěže výsledkovou listinu kontaktní osobě.
 6. Pokud pořadatel změní termín soutěže, který je uveden v těchto propozicích, nebude se výsledek započítávat do ČP.

PODMÍNKY PRO ZÁVODNÍKY :

 1. Každý, kdo chce bojovat o body v ČP, musí se přihlásit a složit vklad 100,- Kč, před zahájením prvního závodu, od kterého bude bodován.
 2. Účastní-li se v některých soutěžích závodníci, kteří nejsou přihlášeni do ČP 2018, pak nejvyšší bodové ohodnocení náleží prvnímu závodníkovi, který je přihlášen atd. V případě umístění více závodníků na shodném místě, získávají tito stejný počet bodů do ČP. Rozhodování o umístění se řídí Sportovním řádem.
 3. Bodové hodnocení:
Místo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
body 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1. Kolika soutěží a kterých se závodník zúčastní, je na jeho rozhodnutí, do konečného součtu se započítávají čtyři nejlepší umístění z uvedených soutěží.
 2. V případě shody bodů na prvních třech místech v celkovém hodnocení, rozhoduje lepší umístění v posledním uskutečněném závodě Českého poháru.
 3. K určení správného výsledku na doskočišti mohou být použity kamery.O použití nahrávky rozhoduje hl.rozhodčí.

Kontaktní osoba: Luděk Dopirák, tel.: +420 777 150 035, e-mail: aeroklub.horovice@seznam.cz

Propozice Českého poháru v parašutismu 2018.