Aktivita AČR – DOMAŠOV, červenec 2018

Aktivita AČR ve dnech 10,.11. a 12.07.2018.

 
Cvičení bude probíhat denně od 0700 do 1500 UTC v prostoru Domasov a Spalov (popis prostorů níže), dále pak v prostorech LKTSA20 a LKTSA24 (vertikální hranice 300ft AGL – 1000ft AGL), LKTRA34 (vertikální hranice F095 – F195) a v prostoru LKTSA3 (vertikální hranice GND-FL195).

DOMASOV    
Horizontální hranice: 49443188N017263572E (DOMASOV NAD BYSTRICI) –
49355888N017235072E (MRSKLESY) – 49435606N017181060E (STERNBERK) –
49443188N017263572E (DOMASOV NAD BYSTRICI).
                
Vertikální hranice: 1000ft AGL – FL095.

SPALOV   
Horizontální hranice: 49421693N017432075E (SPALOV) –
49341389N017374077E (3KM N JEZERNICE) – 49385884N017381785E (1KM NW POTSTAT) –
49421693N017432075E (SPALOV).
                
Vertikální hranice: 300ft AGL – FL195.

Prostory DOMASOV  a SPALOV budou puklikovány formou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Nákres prostoru Domašov