Aktivita AČR – NÁCVIK NA PŘEHLÍDKU, říjen 2018

Nácvik na přehlídku PARADE 2018 bude probíhat 25.10.2018 od 0700 do 1400 UTC v prostorech DRAZICKY a VSEMYSLICE (popis prostorů níže),
dále pak v prostorech LKTRA75, LKTRA77, LKTRA78, LKTRA79 vertikální hranice dle AIP ČR.

 

DRAZICKY: Horizontální hranice shodná s LKTRA78, vertikální hranice: GND – 1000ft AGL.

VSEMYSLICE: Horizontální hranice shodná s LKTRA79, vertikální hranice: 1000ft AGL – FL75.

Prostory DRAZICKY a VSEMYSLICE budou publikovány zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Nákres prostoru.