Jak si představujete letadlo budoucnosti? 6/11

Stejnojmennou anketu uspořádala v roce 1922 redakce časopisu „Letectví”. V čem se představy tehdejších leteckých odborníků shodují s dnešní realitou? To se dozvíte v následujícím příspěvku.

Václav Hradil

Představiti si letadlo budoucnosti tak, aby jeho představa stala se též skutečností, jest velmi těžké, neboť představuje si ho skoro vždy, více méně, jako přístroj ideální, který musí vyhovovati asi těmto podmínkám: snadno vzlétající a přistávající na malých plochách, lehký a s lehkým motorem, bezpečný, pohodlný, spojující praktické s hezkým, snadno ovladatelným, laciný, aby byl přístupný nejen vojenským a sportovním, ale i širším kruhům.

Ale uskutečnění této představy, zkonstruováním podobného letadla, jest hlavně podmíněno: praktickému vyzkoušení nových teorií letu, a novými vynálezy konstrukce motoru. Též vynalezením kovu pevného, ale lehkého bude usnadněna práce konstruktérů.

Hlavně otázka vzletu na malých plochách, a otázka přistávání nutí k řešení, neb jinak nebylo by snadno myslitelné používání letadla, jako přístroje všeobecného, neboť dosud jest vázáno na velké plochy letišť. Motor bude muset býti značně lehčí, váha v kg na 1 HP snížena na minimum. Potom bude umožněno použití motorů poměrně malých, as velkou výkonností, čímž značně se zvýší bezpečnost letu.

A až se tedy toto vše stane skutečností, pak zajisté stane se letadlo přístrojem ideálním, populárním, dobře a pro dobro lidstva sloužícím.

A takovým zajisté má býti, musí býti, a bude letadlo budoucnosti.

LETECTVÍ / roč. 1922 / č. 2/ str.24