Slet parašutistek aneb nábor do české ženské reprezentace v Jindřichově Hradci

Dne 13.10.2018 na letišti v Jindřichově Hradci proběhl nábor do české ženské reprezentace. Celkem se na letiště dostavilo 17 parašutistek z Čech i z Moravy, z toho 5 juniorek. Omluveno bylo 5 parašutistek, z toho 1 juniorka.

Pověřená trenérka Martina Bednářová seznámila přítomné s důvodem setkání, obeznámila, jak funguje česká ženská reprezentace. Jaké jsou možnosti zařazení účastnic v klasické disciplíně parašutismu. Jak se financuje česká reprezentace a její činnost.

Dále konstatovala, že technika, kterou současné reprezentantky používají, již dosluhuje a bude nutné pořídit novou. Téměř všechny nové členky týmu si padákovou techniku půjčují od svých domovských aeroklubů, v čem je také potíž. Není možné tak padák přizpůsobit k řízení pouze jednomu člověku. Navíc půjčovné snižuje možnost většího množství seskoků, z důvodu financí. Bude-li možné využít dotačních titulů pro Aeroklub ČR od MŠMT na pořízení padákové techniky, bude moci český ženský parašutistický tým složených z 22 parašutistek plně trénovat a závodit.