Jak si představujete letadlo budoucnosti? 8/11

Stejnojmennou anketu uspořádala v roce 1922 redakce časopisu „Letectví”. V čem se představy tehdejších leteckých odborníků shodují s dnešní realitou? To se dozvíte v následujícím příspěvku.

 

Antonín Vlasák

Konstruktér firmy Aero

 

Je dnes věru těžko říci, jak bude vypadati letadlo budoucnosti. Většina problémů, na jejichž vyřešení závisí budoucí létání, není dosud vůbec, neb jen z nepatrné části prozkoumána. Co lze říci o letadle budoucnosti, je pouhý dohad a fantasie; na základě vědeckém a rozumovém nelze v přítomné době o něm mnoho prorokovati.

O jaké letadlo se zde jedná? O sportovní, vojenské nebo dopravní? Každý z těchto druhů bude se vyvíjeti svou cestou, jelikož na každý kladou se podmínky od sebe hodně rozlišné.

V následujících mám na mysli pouze letadlo pro dopravu osob.

Pro menší vzdálenosti do několika set km, tedy pro dopravu místní, užívati se budou letadla s rychlostí do 200 km za hod. a létati budou ve výškách 1500 až 2000 m. Letadla budou jednoplošníky, s jedním nebo i více motory po stranách umístěnými, dle toho, pro kolik osob jsou stavěna. Méně jak pro 8 – 10 osob se z ohledů ekonomických letadla pro dopravu stavěti nebudou. Budou celá kovová bez výztuh a vzpěr.

Pro dopravu na delších tratích, jdoucích do více tisíc km, užívat se budou letadla úplně z kovu, jednoplošníky o rozpětí jdoucí do sta m, bez výztuh a vzpěr. Kov, z něhož letadlo je zhotoveno, bude míti mnohem menší váhu specifickou a několikráte větší pevnost a pružnost než naše duraluminium. Trup dle nynějších pojmů odpadne a na místo něho jen tlustý profil křídla uprostřed dozadu prodloužen tak, že tvoří krátký ocas, na jehož konci jsou veškeré stabilisační a kormidlové plochy upevněny. Uspoří se tím na váze i na odporu vzduchu.

Po obou stranách letadla zastaveno je po předního nosu křídel více motorových jednotek po několika 1000 HP. Výbušné motory s klikovým mechanismem o velmi malé váze pro 1 HP konstruovány jsou z materiálu lehkého, podobně, jako celé letadlo. Poháněny jsou výbušnou látkou menší specifické váhy a mnohem větší výbušnosti než je dnešní benzin. Při pozdějších motorech nahrazen bude mechanismus klikový systémem turbinovým a při dalším vývoji budou motory hnány silou elektrickou, vysílanou za letadlem z centrál pozemních.

Vrtule budou z lehkého kobu, za chodu směnitelným stoupáním, později nahraženy budou reakcí vytékajících plynů.

Křídla dají se v letu zvětšiti a zmenšiti dle rychlosti a výšky letu. Profil křídel je takový, že při velké jeho tloušťce má i při různých stupních náběhu mnohem větší klouzavosti než profily dnešní. Následkem velké vlastní stability křídla může býti trup velmi krátký a utvořen tak, jak z počátku řečeno.

Udržování letadla v normálním letu obstarávají automatické stabilisátory, jejichž činnost je stále pod kontrolou pilotů. Pro lehké ovládání letadla rukou zařazeny jsou do řízení servomotory.

Pro zmenšení tření vzduchu o letadlo natřeno je toto zvláštním nátěrem, který zmírňuje tření na nepatrný zlomek oproti letadlům nynějším.

Podvozek nebo systém plovákový i ostruha jsou plně do křídel vtahované.

Ve křídlech uspořádány jsou kabiny pro několik set osob. Dopravy letadlem bude se všeobecně používati, jelikož bude lacinější a nejméně 10kráte rychlejší než je doprava dnešními rychlíky.

Létati se bude ve výškách 15.000 – 20.000 m rychlostí až 1000 km za hod. Veškeré kabiny jakož i prostory s výbušnými motory jsou vzduchotěsně uzavřeny, do nichž vhání se kompresory vzduch, na 1 atm. Zhuštěný. Vydechnutá kyselina uhličitá váže se chemicky; ku vzduchu přidává se dle potřeby kyslík ze zásob v letadle vezených. O umělé vytápění výfukovými plyny je plně postaráno. Že v letadle bude jídelna, kabina pro spaní a jiná zařízení pro pohodlí cestujících je samozřejmé. Jen kouřiti je v letadle zapovězeno.

Létati se bude ve dne i v noci, za pěkného počasí i za mlhy, v zimě i v létě. Letadlo opatřeno je elektrickými přístroji, pomocí jichž a prostřednictvím několika signálových stanic na zemi dá se poloha letadla ve vesmíru přesně stanoviti. Pro přistání za noci a mlhy slouží signály světelné, zvukové, mohutné projektory. Na každém letadle je přijímací i vysílací stanice bezdrátové telegrafie o veliké působnosti.

LETECTVÍ / roč. 1922 / č. 2/ str.24-25