Výběrové řízení na pořádání mistrovských soutěží v letecké rally a přesném létání 2019

Podmínky k výběrovému řízení k pořádání soutěží v roce 2019

Aeroklub České republiky a OSK pro všeobecné letectví vyhlašuje výběrové řízení k pořádání mistrovských soutěží (MČR v LR a PL) v roce 2019.

Přihlášku k výběrovému řízení podávejte volnou formou e-mailem na adresu sec@aecr.cz  a do kopie na pulpanova@aecr.cz.

Podmínky výběrového řízení

Přihlášku do výběrového řízení může podat jakákoliv členská organizace AeČR nejpozději do půlnoci 15. listopadu 2018. Komise následně vybere vítěze výběrového řízení. Účastníci výběrového řízení budou individuálně osloveni k případnému doplnění, či upřesnění nabídnutých podmínek. Případné konzultace k termínu soutěže lze řešit po rozhodnutí GAC FAI o termínu MS v PL – Castellon 2019. ______________________________________________________________________________

Při rozhodování o vítězi bude kladen důraz na následující kritéria:

 • Parametry letiště a infrastruktury z pohledu vhodnosti pro soutěž v navigaci.
 • Cena paliva.
 • Možnosti ubytování a stravování závodníků, rozhodčích a ostatního personálu.
 • Případné pozitivní či negativní zkušenosti s pořádáním předchozích soutěží.

Při podávání přihlášky je nutno reflektovat následující parametry:

 • Termín konání
 • MČR v Přesném létání v období 23. 6. do 2. 6. 2019, tři soutěžní dny (čtvrtek, pátek a sobota)
 • MČR v Letecké rally v období 12. 7. do 28. 7. 2019, dva soutěžní dny (pátek a sobota).
 • Předpokládaný počet účastníků na MČR PL 25, MČR LR 15 posádek.
 • Zabezpečení stravy a ubytování pro piloty, rozhodčí a pomocníky.
 • Soutěž musí mít přednost před ostatním letištním provozem, ale není nutné letiště zcela uzavírat a další provoz je po dohodě možný.
 • Organizátor musí poskytnout místnost pro činnost výpočtáře (uzamykatelnou) a pro pořádání briefingů a v přesném létání pro navigační přípravy.
 • Organizátor musí zabezpečit personál, který realizuje následující úkoly:
  • Řízení soutěže – ředitel soutěže.
  • Koordinace soutěžního a ostatního letového provozu (služba rádio).