Zasedání Mezinárodní komise pro leteckou akrobacii

Ve dnech 8.-10. listopadu 2018 proběhlo ve Varšavě výroční plenární zasedání Mezinárodní komise pro leteckou akrobacii Mezinárodní letecké federace (CIVA FAI).

Za Českou republiku se zúčastnili Zuzana Danihelová (CIVA Secretary) a Vladimír Machula (delegát za leteckou akrobacii). Česká republika měla delegovaný hlas za Irskou republiku. Plenárního zasedání se zúčastnili 29 členských států, kteří mají zastoupenou akrobacii. Byly probrány návrhy změn pravidel. Nejvýznamnějším bodem jednání byl návrh Víceprezidenta CIVY Španěla Castora Fantoby o možnostech letecké akrobacie do budoucna: motorová akrobacie jako motoristický sport a bezmotorová akrobacie jako olympijský sport. Dále byla vyhlášena soutěž o grafický návrh akrobatických medailí, které budou používány na dalších soutěžích CIVY. 

Plenární zasedání vybralo organizátory příštích mezinárodních soutěží a byly potvrzeny již vybraní organizátoři:

 • WAC 2019: Francie
 • EAAC 20109: Polsko
 • WGAC&WAGAC 2019: Rumunsko
 • WIAC 2019: Česká republika
 • WAAC 2020: zatím organizátor nebyl vybrán
 • EAC 2020: zatím organizátor nebyl vybrán
 • WGAC&WAGAC 2020: Itálie
 • WIAC 2020: zatím organizátor nebyl vybrán
 • WAG 2020: Turecko
 • WGAC&WAGAC 2021: Francie
 • WAAC 2022: Spojené státy americké

Akrobatické figury do povinně-volných sestav 2019.