Mezinárodní výtvarná soutěž 2019: Můj sen o létání

Aeroklub České republiky vyhlašuje výtvarnou soutěž s názvem „Můj sen o létání“.
Této soutěže se mohou zúčastnit děti a mladiství ve věku 6-17 let.
Odborná komise Aeroklubu České republiky vybere z každé kategorie 3 nejlepší obrázky a následně je zašle FAI. Celkoví vítězové budou v průběhu dubna 2019 vybráni Mezinárodní komisí FAI a bude jim v každé kategorii udělena zlatá, stříbrná a bronzová medaile.

Příběh k tématu:
Seděli jste někdy ve třídě, dívali se z okna a přemýšleli, jaké by bylo létat?
Pokud ano, nejste sami! Učitelům se to možná nelíbí, ale něco nás při pohledu na oblohu nutí snít o všech nepřeberných možnostech, které létání nabízí.
Vždyť vlastně všechny úspěchy v létání začaly snem. V průběhu této cesty se každá další generace leteckých nadšenců při naplňování svých snů opírala o práci svých předchůdců. Teď je to na Vás! Ať už Vás představy, když se podíváte na nebe, zavedou kamkoliv, teď je ten správný čas vzít do ruky své oblíbené potřeby na kreslení a podělit se o svůj sen o létání!

Kategorie:
Jak už bylo zmíněno výše, v rámci každé kategorie budou vybrány 3 obrázky, které postoupí do mezinárodního kola.
Kategorie I – první stupeň ZŠ – datum narození 1.ledna 2009 – 31. prosince 2012
Kategorie II – druhý stupeň ZŠ – datum narození 1. ledna 2005 – 31. prosince 2008
Kategorie III – střední škola – datum narození 1. ledna 2001 – 31. prosinec 2004

Formát:
Požadovaný formát je A3 (297 x 420 mm).
Všechny malby musí být vytvořeny rukou (v případě hendikepovaných dětí je povoleno malovat i chodidly nebo ústy).

Druh malby: 
Vodová, akrylová, olejová, inkoustová, pastelová, fixy.
Není povoleno kreslit úhlem či tužkou nebo mít předtištěný výkres.
Autoři musí kreslit samostatně, skupinová práce není povolena.

Jakým způsobem označit výkres a kam ho pošlete?

Na zadní stranu malby napište:

  • Název obrázku
  • Jméno a příjmení
  • Název školy, email a telefonní číslo na učitele, popř. na školu!
  • Poštovní adresu školy (pokud zasíláte individuálně, uveďte vaší poštovní adresu a jméno x email dospělého zástupce)
  • Datum narození

Originál výkresu s podpisem na zadní straně odešlete na Sekretariát Aeroklubu České republiky do 1. března 2019. Obrázky odeslané po tomto datu nebudou zařazeny do soutěže!

Adresa Sekretariátu:
Aeroklub České republiky
Dělnická 213/12
170 00
Praha Holešovice

Učitelé nebo zástupci výtvarníků budou v případě vítězných obrázků informováni prostřednictvím emailu o postupu do mezinárodního kola.

Zbylé obrázky budou zaslány zpět pouze na vyžádání. Tím, že posíláte obrázek na Sekretariát, souhlasíte s možností publikování v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích. V případě zveřejnění bude uveden autor obrázku a název školy. Obrázky budou použity pouze v dobrém jménu letectví.

Přejeme Vám hodně štěstí při Vašem snění o létání!