Aktivita AČR – červen 2019, PODBOŘANY, ROHOZEC a POHLEDY

Aktivita AČR ve dnech 11, 12. a 13.6.2019.
 
Cvičení bude probíhat denně od 0800 do 1600 UTC v prostoru POHLEDY (popis prostoru níže), dále pak v prostoru LKTRA33 (vertikální hranice 5000ft AMSL – FL245).

POHLEDY   
Horizontální hranice:  PSN 494255,11N0163512,61E (1.6NM NE POHLEDY) – PSN 492732,96N0164248,91E (0.6NM N NEMCICE) – PSN 492530,09N0163303,64E (1.1NM N ZERNOVNIK) – PSN 493044,56N0160640,45E (1.1NM E RADESINSKA SVRATKA) – PSN 493335,75N0161318,88E (0.7NM SW PISECNE) – PSN 493737,38N0162244,16E (1.2NM W SVOJANOV) – PSN 494255,11N0163512,61E (1.6NM NE POHLEDY). Horizontální hranice prostoru shodná s LKTRA33.

Vertikální hranice:GND – 5000ft AMSL.

Prostor POHLEDY bude publikován formou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Nákres Pohledy.

Aktivita AČR na dny 13. a 17.06.2019.
 
Cvičení bude probíhat v těchto dnech od 1000 do 1400 UTC v prostoru Podbořany a Podbořanský Rohozec (popis prostoru níže), dále pak v prostoru LKTSA4 (vertikální hranice GND – FL195).

Prostor PODBORANY Horizontální hranice:
PSN 501347.71N0132453.65E (PODBORANY) – PSN 501251.65N0131549.68E (PODBORANSKY ROHOZEC) – 501640.00N0131406.00E (KADANSKY ROHOZEC) – PSN 501835.00N0131345.00 (KOJETIN) – PSN 502104.00N0131347.00 (2KM SW UHOSTANY) – PSN 502132.18N0130847.14E (8KM SW KADAN) – PSN 502228.57N0131627.46E (KADAN) – PSN 502324.39N0132556.53E (2KM NE BREZNO) – PSN 501526.40N0132611.07E (3KM E VYSOKE TREBUSICE) – PSN 501347.71N0132453.65E (PODBORANY).
Vertikální hranice:GND – 4000ft AMSL.

Prostor PODBORANSKY ROHOZEC:
Horizontální hranice:
PSN 501251.65N0131549.68E (PODBORANSKY ROHOZEC) – 501640.00N0131406.00E (KADANSKY ROHOZEC) –
PSN 501835.00N0131345.00 (KOJETIN) – PSN 502104.00N0131347.00 (2KM SW UHOSTANY) – PSN 501752.90N0131704.70E (RADONICE) –
PSN 501251.65N0131549.68E (PODBORANSKY ROHOZEC).
Vertikální hranice: 4000ft AMSL – FL095.

Prostory PODBORANY a PODBORANSKY ROHOZEC budou puklikovány formou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Nákres Podbořany.

Nákres Rohozec.