Zápis OSK para – rozdělení rozpočtu na 2019

1. Kontrola zápisu z minulé OSK:

  • Příprava nových stanov na volební valnou hromadu:

Do příští OSK si členové a hosté připraví názor, který chceme prosazovat ve změně stanov tak aby Jan Bečka jako zástupce OSK ve Výboru AeČR mohl reprezentovat názor OSK.

  • Úkol trvá a přesouvá se na další zasedání OSK Para
  • Ostatní úkoly z 26 zasedání OSK PARA byly splněny

2. Čerpání rozpočtu 2019 – optimalizace P9 a Talent

Na program Talent byl požadavek ve výši 2 155 000,- Kč zkrácen na 810 000,- Kč. Přidělené prostředky byly rozděleny dle požadavků jednotlivých disciplín a s ohledem na úspěchy juniorského programu v tomto a minulém roce. OSK Pra konstatovala, že stejné prostředky jako v loňském roce neumožní rozšíření úspěšných programů práce s juniory a bude se pokoušet hledat další zdroje financování práce s dětmi a mládeží. Podrobnosti příloha 1

Na program 9 s požadavkem 2 545 000,- Kč bylo přiděleno 1 595 000,- Kč. Krácení jednotlivých projektů je uvedeno v příloze 2 tohoto zápisu. OSK Para zachovala podporu soutěží na požadované výši a kráceny byly podpory ostatních projektů.

3. Různé

  • Juniorský tým HF Cubs získal kromě zlaté medaile na Mistrovství světa ve francouzském Lille též nové světové rekordy v disciplíně FS4 Junior. Slavnostní předání diplomů a poděkování sportovcům proběhne dne 4.6.2019 úterý od 18:30 Hurricane Factory Praha.
  • Termín dalšího jednání OSK para bude v 17:00 18.6. 2019 v sídle Aeroklubu České republiky, Dělnická 12.

Celý zápis je k dostání zde.